Μανιφέστο

 

Προϋποθέσεις

 

Για να ανήκει κάποιος στους nomads, πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Η κατοχή οχήματος κατάλληλα προετοιμασμένου και εξοπλισμένου για off-road, καθώς και εξοπλισμού χειμερινής διαβίωσης-επιβίωσης, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα-κείμενα του site των nomads, όσο προχωράει ή ολοκλήρωση του.
 2. Η αποδοχή των αξιών που διέπουν τον άνθρωπο nomad, όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος κειμένου. Οι αξίες αυτές είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας μας, είναι στην ουσία αυτό που μας προσδιορίζει ως κοινότητα.
 3. Η αποδοχή του τρόπου λειτουργίας της ομάδας, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ένταξη στην ομάδα, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος κειμένου.

 

Αξίες

 1. Η ικανότητα
  Η off-road οδήγηση, και η χρήση των σωστικών μέσων, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι τομείς στους οποίους όλοι πρέπει να αναπτύξουν στο μέγιστο τις ικανότητες τους και να συνεχίσουν να τις αναπτύσσουν, όσο πολύχρονη και αν είναι η εμπειρία τους. Είναι τομείς που, ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει τέλος στο πόσο καλός μπορεί να γίνει κανείς και που όποιος νομίσει ότι έφτασε στο απόλυτο, κινδυνεύει να παγιδευτεί στη στασιμότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους τομείς της διαβίωσης-επιβίωσης, του προσανατολισμού σε άγνωστο terrain, της χρήσης του χάρτη και της ανάγνωσης του εδάφους. Επίσης για τους τομείς της τεχνικής γνώσης του εξοπλισμού, της συντήρησης του και της κατανόησης της λειτουργίας του.
  Στους nomads συνίσταται η σύγκριση σαν μέσο βελτίωσης, όχι για εξαγωγή εύκολων και ευνοϊκών συμπερασμάτων. Το μέτρο σύγκρισης δεν είναι οι άλλοι αλλά ο ίδιος μας ο εαυτός. Η πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Γι’ αυτό και η συμμετοχή μελών της ομάδας σε συλλογικές διοργανώσεις, δραστηριότητες εταιριών με σχετικό αντικείμενο, αγώνες κλπ, είναι μεν επιθυμητή αλλά δεν θα πρέπει να λειτουργεί καθησυχαστικά, ούτε εγωιστικά. Οι nomads, κατά την επαφή τους με ανθρώπους παραπλήσιων ενδιαφερόντων, πρέπει να δίνουν παράδειγμα με τη μετρημένη στάση τους, να είναι πρόθυμοι να μάθουν καινούργια πράγματα και να μοιραστούν όσα γνωρίζουν.
 2. Η αντοχή
  Η φύση της δραστηριότητας είναι τέτοια που ακόμη και ο καλύτερα εξοπλισμένος συμμετέχων δεν μπορεί να ανταποκριθεί αν δεν έχει διάθεση και ικανότητα να υποστεί σωματική καταπόνηση και να καταβάλει πνευματική προσπάθεια πέραν του σημείου που είναι αποδεκτό ως όριο από την σύγχρονη κοινωνία των ανέσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε δραστηριότητα είναι δοκιμασία μυαλού και σώματος, ούτε ότι επιδιώκουμε πάντα την ταλαιπωρία σε βαθμό μαζοχισμού. Σημαίνει όμως, και σε αυτό το σημείο δεν χωράει καμία παραχώρηση, ότι η κούραση, τα βρεγμένα ρούχα, το κρύο, η πίεση όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, και η πολύωρη σωματική εργασία υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να είναι εκ των προτέρων αποδεκτά από κάθε μέλος της ομάδας ως πιθανά ενδεχόμενα. Μέσα από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες χτίζεται και η ικανότητα διατήρησης της δομής της ομάδας, της καλής διάθεσης, της ομαδικότητας και της οδηγικής ικανότητας σε αυτές τις συνθήκες, που είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας ασφαλείας. Είναι όμως προϋπόθεση για αυτό το χτίσιμο, η καλή σωματική κατάσταση και υγεία και η σωστή τοποθέτηση στο θέμα.
 3. Η αυτοβελτίωση
  Όλοι ανεξαιρέτως οι nomads βρίσκονται διαρκώς σε διαδικασία αυτοβελτίωσης. Κανείς μας δεν βλέπει τον εαυτό του σαν υπεράνθρωπο και θεωρούμε τέτοια νοοτροπία μη αποδεκτή. Έχουμε αυτοπεποίθηση και επίγνωση της αξίας μας αλλά έχουμε και επίγνωση ότι, αν προσπαθήσουμε, αύριο θα είμαστε καλύτεροι. Εγωκεντρικές συμπεριφορές δεν έχουν θέση στους nomads και η εκδήλωση τους αποτελεί λόγο αποβολής από την ομάδα, για οποιονδήποτε. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία εφαρμογής της αυτοβελτίωσης είναι και η υιοθέτηση μη εγωιστικής συμπεριφοράς, όσο το κάθε μέλος της ομάδας βλέπει τις ικανότητές του να αυξάνουν και την εμπειρία του να πολλαπλασιάζεται σε σχέση και με τα νεότερα μέλη. Κανείς από τους nomads δεν πρέπει να έχει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να πετύχει την αυτοβελτίωση μόνο με λόγια, και χωρίς σκληρή δουλειά.
 4. Η πειθαρχία
  Η απόλυτη πειθαρχία στον επικεφαλής της δραστηριότητας ο οποίος ορίζεται εκ των προτέρων είναι κανόνας ασφαλείας ιδιαίτερα σημαντικός που η παραβίαση του καθιστά κάθε ενέργεια επικίνδυνη. Ακόμη και σε ομάδα εργασίας δύο ατόμων, μόνο ένας έχει την ευθύνη. Ο επικεφαλής από την πλευρά του έχει την υποχρέωση να ακούει προσεκτικά όλες τις απόψεις και να βλέπει την θέση του όχι σαν εξουσία αλλά σαν ευθύνη. Η άσκηση της πειθαρχίας μαζί με το υψηλό επίπεδο ικανότητας που προκύπτει από την εκπαίδευση και τη συνεχή αυτοβελτίωση, καθιστούν ενέργειες ανέφικτες ή επικίνδυνες υπό άλλες συνθήκες, απόλυτα ασφαλείς και προσιτές.
 5. Η κοινωνικότητα
  Οι nomads είναι κοινότητα ελεύθερων ανθρώπων.
  Τα μέλη αυτής της κοινότητας αυτοβούλως προσφέρουν την ενέργεια, τα όνειρα, το πάθος για τη περιπέτεια και τις εμπειρίες τους. Προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους. Ο καθένας, ανάλογα με το background που διαθέτει, μπορεί να προσφέρει και ανάλογα. Αυτό που μας ενώνει είναι κατ’ αρχήν η αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Ένα όνειρο που κρυφά ή φανερά και σε διαφορετικό βαθμό στον καθένα μας οδήγησε εδώ που είμαστε και θα συνεχίσει να είναι για πάντα το βασικό μας κίνητρο.
  Η φύση του αντικειμένου και ο βαθμός στον οποίο όλοι επιθυμούμε να το εξειδικεύσουμε είναι αυτά που υπαγορεύουν την ανάγκη για εκπαίδευση, πειθαρχία και υψηλό επίπεδο πνευματικής και σωματικής απόδοσης. Πέραν αυτού όμως ο καθένας μας προσφέρει, πάνω από όλα, την προσωπικότητά του. Μέρος αυτής είναι οι αδυναμίες του και τα ιδιαίτερα χαρίσματα του. Στους nomads δεν υπάρχουν «καλούπια» και νόρμες, υπάρχει μόνο αυτόβουλη και δημιουργική συμμετοχή. Μέσα από την έμπρακτη διαπίστωση ότι η ομαδικότητα είναι αυτή που κάνει τα δύσκολα εύκολα και τα επικίνδυνα ασφαλή, αναπτύσσονται σχέσεις και δεσμοί και διαχωρίζεται η αξία της προσωπικότητας από τον μίζερο ατομισμό.

Τρόπος λειτουργίας

 

Οι nomads είναι ομάδα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε άλλες συλλογικές διοργανώσεις και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, γίνεται αφιλοκερδώς.

Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση, τη μετάδοση της γνώσης και την εξασφάλιση της ασφάλειας κατά τις δραστηριότητες.

Το κόστος των δραστηριοτήτων και του site των nomads μοιράζεται μεταξύ των μελών.

Το ενδεχόμενο αναζήτησης τρόπων δραστηριοποίησης από την ομάδα -ή από τμήματα της- τέτοιων ώστε να αποφέρουν έσοδα στο μέλλον είναι ανοικτό αλλά οι σχέσεις μεταξύ των μελών είναι απόλυτα ανεξάρτητες από την αναζήτηση οικονομικού οφέλους. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτόν τον κανόνα αποτελεί λόγο αποβολής από τους nomads.

 

Η δομή των nomads

 

 1. Δόκιμα μέλη
  Δόκιμα είναι τα υπό ένταξη μέλη, όσοι δηλαδή βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, απόκτησης εξοπλισμού, αφομοίωσης των επιχειρησιακών μεθόδων και των αξιών της ομάδας. Αυτές και μόνο είναι οι υποχρεώσεις κάθε δόκιμου μέλους, ενώ μπορεί να λαμβάνει μέρος σε κάποιες από τις δραστηριότητες της ομάδας, ως εκπαιδευόμενος.
  Ένταξη δόκιμου μέλους στην ομάδα
  Ο χρόνος παραμονής κάποιου σε κατάσταση δόκιμου μέλους είναι ένα τουλάχιστον έτος από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους του για ένταξη. Μετά την πάροδο ενός έτους, η ένταξή του συζητείται από τα μέλη και γίνεται μέλος ή παραμένει για άλλον ένα χρόνο ως δόκιμος. Αν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα διαπιστωθεί από την ομάδα ή τον ίδιο ασυμβατότητα ως προς τη νοοτροπία, η διαδικασία παύει. Ο nomad που θα προτείνει κάποιο δόκιμο μέλος για ένταξη στην ομάδα είναι και ο ανάδοχος του. Είναι υπεύθυνος για τη μετέπειτα πορεία του.
 2. Οι nomads
  Οι nomads είναι οι εκφραστές των αξιών της ομάδας. Συμμετέχουν στις αποφάσεις και στον ορισμό των στόχων της ομάδας, στα συμβούλια που γίνονται όποτε προκύπτει ανάγκη και στα οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη, καθώς και σε όλες τις δραστηριότητες. Είναι όσοι έχουν αποδείξει ότι είναι σε θέση να λειτουργήσουν με ασφάλεια στο επιχειρησιακό περιβάλλον, έχουν αποδεχτεί τη νοοτροπία της ομάδας και έχουν γίνει αποδεκτοί από τα παλαιότερα μέλη. Έχουν την υποχρέωση να μοιράζονται την εργασία κατά τις δραστηριότητες και κατά την προετοιμασία αυτών. Έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν ό,τι τους αναλογεί από το κόστος του site, και όλων των άλλων λειτουργικών εξόδων των nomads. Έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν τη γνώση τους στην ομάδα, στο πεδίο της δράσης, στα άρθρα-κείμενα του site, και όπου αλλού τους ζητηθεί. Έχουν την υποχρέωση να βρίσκονται διαρκώς σε διαδικασία αυτοβελτίωσης, να διατηρούν και να οξύνουν τις ικανότητες τους και να φροντίζουν για τη σωστή εκπαίδευση των δόκιμων μελών.
  Οι nomads έχουν απόλυτη ελευθερία έκφρασης και την ευθύνη του σωστού χειρισμού αυτής της ελευθερίας. Παρέκκλιση από τις αξίες που μας εκφράζουν σαν σύνολο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αποβολή από την ομάδα μετά από απόφαση του συμβουλίου. Αυτό ισχύει για όλους ανεξαιρέτως.Μεταξύ των nomads επικρατεί ισοτιμία.
  Ισχύει όμως και η αρχή της παλαιότητας, οι παλαιότεροι δηλαδή στην ομάδα ηγούνται των υποσυνόλων που δημιουργούνται και έχουν την ευθύνη των νεότερων μελών.
 3. Πυρήνας
  Ο πυρήνας των nomads αποτελείται από τον εμπνευστή τους Μιχάλη Μισκή, όσα μέλη της αρχικής μικρής ομάδας (πίσω στο 2004) εξακολουθούν να είναι δραστήρια και όσα από τα νεότερα μέλη έχουν με την προσφορά και την αξία τους πάρει θέση σε αυτόν.
  Γι’αυτό αποφασίζει το συμβούλιο της ομάδας, όλα δηλαδή τα μέλη.
  Τα μέλη του πυρήνα, έχουν την υποχρέωση να εργάζονται περισσότερο από όλους για την διατήρηση του ήθους της ομάδας, και την διατήρηση της στο υψηλότερο επίπεδο ικανότητας και ετοιμότητας. Έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν γνώση, ικανότητες, ήθος, συνεχή εμπλοκή και κίνητρο για όλους τους nomads.Έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τους, και να ακούνε με προσοχή, τις απόψεις και τις προτάσεις όλων των μελών, όσον αφορά διοικητικά, αλλά και επιχειρησιακά θέματα.Έχουν την απόλυτη ευθύνη των αποφάσεων σε ζητήματα ηγεσίας, ασφάλειας και εκπαίδευσης, καθώς και του ορισμού των υπευθύνων για κάθε επιμέρους εργασία ή επιχείρηση, μεταξύ των μελών. Υπόκεινται σε διαρκή δοκιμασία, όσον αφορά όλη τους την απόδοση στην ομάδα, και είναι υπόλογοι για την παρουσία και τη στάση τους στην ομάδα, ακριβώς όπως και τα υπόλοιπα μέλη, και μάλιστα σε ακόμη υψηλότερο βαθμό.
  Όσα μέλη του ιδρυτικού πυρήνα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να τηρήσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις -πράγμα ανθρώπινο και αναμενόμενο για κάποιους μέσα στο πέρασμα του χρόνου- είναι αυτονόητο ότι δεν παύουν να είναι μέλη της ομάδας. Είναι όμως επίσης αυτονόητο ότι παύουν να είναι μέλη του πυρήνα, καθώς η αρχή “όλοι κρίνονται με βάση την προσφορά τους” ισχύει για όλους χωρίς καμια απολύτως εξαίρεση.

 

Ποιοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες

 

Στις δραστηριότητες μπορούν να συμμετέχουν με τους nomads και τα υπό ένταξη μέλη, οι συνοδοί όλων, φυσικά, καθώς και φίλοι εκτός ομάδας.

Προϋπόθεση είναι, όποιος καλείται, να ενημερώνεται με σαφήνεια για τον χαρακτήρα της ομάδας και για το πόσο σημαντικό είναι να παραμένει διακριτικός και ήρεμος σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Αν ο καλεσμένος, αφού ενημερωθεί για τον βαθμό δυσκολίας της δραστηριότητας, θελήσει να έρθει με δικό του όχημα, φέρει ακέραια την ευθύνη του, και οφείλει να εναρμονιστεί απόλυτα με τις εντολές των υπευθύνων σε θέματα ασφαλείας.

Επίσης είναι αυτονόητο ότι κανείς δεν καλεί κάποιον αυθαίρετα, αλλά συνεννοείται πρώτα με την ομάδα, και ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά αυτού που καλεί, και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συνοδός του.

Η επιλογή της σύστασης της ομάδας γίνεται κάθε φορά:
α) Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και τον χαρακτήρα της κάθε δραστηριότητας.
β) Ανάλογα με τον μέγιστο προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών, που και αυτός καθορίζεται από τον χαρακτήρα της δραστηριότητας και, ούτως ή άλλως, ποτέ δεν ξεπερνά το όριο μιας ολιγομελούς ομάδας, για λόγους ασφαλείας. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τους nomads θα πρέπει να δείχνουν κατανόηση αν χρειαστεί να περιμένουν λίγο καιρό, μέχρι να συμμετέχουν σε δραστηριότητα.

 

Τα μέλη.