Επικίνδυνα ηλιέλαια! Ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. σε μια συνολική ανασκόπηση των ελέγχων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, 8 Μαΐου 2008, ενημερώνει τους καταναλωτές για τα παρακάτω:
Η συνολική ποσότητα του ενεχόμενου ουκρανικού ηλιελαίου που διακινήθηκε στη χώρα μας μέσω Ελβετίας, παρελήφθη από δύο ελληνικές εταιρείες, συγκεκριμένα:
α) την εταιρεία “ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.” και
β) την εταιρεία “ΜΑΝΟΣ Α.Ε.”

Η εταιρεία “ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.” παρέλαβε 835 tn, για το οποίο πιθανολογείται ότι υπήρχε επιμόλυνση. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΕΦΕΤ διαπιστώθηκε ότι η συνολική ποσότητα παρέμενε στην επιχείρηση και δεν είχε διακινηθεί περαιτέρω. Η ποσότητα αυτή δεσμέυτηκε και ελήφθησαν δείγματα τα οποία εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τις σχετικές αναλύσεις.

Η εταιρεία “ΜΑΝΟΣ Α.Ε.” παρέλαβε 1182tn ηλιέλαιο το οποίο περιείχε 900 mg/kg ορυκτέλαιο και 935 tn ηλιέλαιο στο οποίο πιθανολογείται ότι υπήρχε επιμόλυνση.

Όσον αφορά στην επιβεβαιωμένα επιμολυσμένη ποσότητα (1182 tn), ο Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζοντας, σήμερα 8 Μαΐου 2008, τους ελέγχους στις επιχειρήσεις, όπου αυτή διατέθηκε από την επιχείρηση “ΜΑΝΟΣ Α.Ε.” ενημερώνει ότι διακινήθηκε στις παρακάτω εταιρείες:

ΕΛΤΡΟ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΣΠΡΕΧ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ
ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε., ΛΑΡΙΣΑ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, ΣΠΑΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., ΑΘΗΝΑ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η. ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΒΕΕ, ΛΑΖΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΜΠΑΚΤΑΛΙΑ ΑΕΒΕ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΣΕΦ ΑΒΕΕ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΥΙΟΙ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΕΒΕ, ΛΑΡΙΣΑ
ΕΛΕΜΧΟ ΑΕ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Οι 935 tn ηλιέλαιο, τους οποίους παρέλαβε η εταιρεία “ΜΑΝΟΣ Α.Ε.” για τους οποίους πιθανολογείται ότι περιέχουν επιμολυσμένο ηλιέλαιο διακινήθηκαν ως εξής:

Οι 682,66 tn στην εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι 251,9 tn στην εταιρεία ΕΛΑΪΣ – UNILEVER Α.Ε.

Οι ανωτέρω εταιρείες με εντολή και εποπτεία του ΕΦΕΤ έχουν προβεί σε διαδικασίες ανάκλησης και ενημέρωσης των καταναλωτών στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο. Για τη γενική διαχείριση του προβλήματος ο ΕΦΕΤ ακολουθεί την υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλ.:

Απόσυρση του συνόλου του ραφιναρισμένου ή ακατέργαστου επιμολυσμένου ηλιελαίου ουκρανικής προέλευσης (ή μιγμάτων που περιέχουν επιμολυσμένο ουκρανικό ηλιέλαιο) καθώς και

Απόσυρση των τελικών προϊόντων, στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το ανωτέρω ηλιέλαιο ως πρώτη ύλη, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί εμπεριστατωμένα (με ανάλυση ή με σχετικό ισοζύγιο μάζας) ότι η συγκέντρωση ορυκτελαίου σε αυτά είναι μικρότερη από 300 ppm.

Ο ΕΦΕΤ, μετά από πληροφόρηση που είχε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι “τα διαθέσιμα αναλυτικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος τύπος ορυκτελαίου που βρέθηκε στο ηλιέλαιο είναι υψηλού ιξώδους και σύμφωνα με την ενημέρωση της EFSA είναι χαμηλού επιπέδου τοξικότητας (low level toxicity)”.
Άκρως ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του «μεγάλου ταξιδιού» του ύποπτου ηλιέλαιου, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να εξετάσει το συγκεκριμένο προϊόν για παρουσία ξένων στοιχείων, καθώς το «πρωτόκολλο» των απαιτούμενων ελέγχων δεν προβλέπει την ανίχνευση ξένων ουσιών στο προϊόν.


You must be logged in to post a comment.