Καλοκαίρι

“Το καλύτερο του κόσμου είναι το ελληνικό” , ένα από τα λίγα στερεότυπα που πράγματι ισχύουν.

(3)

Will we travel in style or what?

Have fun 🙂

Mike


You must be logged in to post a comment.