Σλοβένικες μνήμες 10 μήνες μετά…

…απολογούμαι για την καθυστέρηση…έπαιζα ένα σκοπό στο ακορτεόν…

Φωτογραφίες…

slovenia-images-fornews.jpg

Κείμενο…

slovenia-article-fornews.jpg

Κεντρική σελίδα…

slovenia-page-fornews.jpg

Παναγιώτης


2 Comments to “Σλοβένικες μνήμες 10 μήνες μετά…”:
  1. Mike Miskis says:

    Well done!!
    Μπορούμε να το στείλουμε στον Στεφάν να το δει?

  2. Dinos says:

    Συγχωρεμένος και ωραίος!!!

You must be logged in to post a comment.