‘τα παιδία παίζει…’

Ο συμπαθής κύριος που εμφανίζεται στο βίντεο έχει καρδίσει 2 φορές το ΤΑΤ. Εδώ σε κάποιες στιγμές … τετρακίνητης χαλάρωσης!


One Comment to “‘τα παιδία παίζει…’”:
  1. Παναγιώτης says:

    Πολύ καλό! Πόσα καπάκια θα έχει φέρει ο τύπος…

You must be logged in to post a comment.