Νέο τεχνικό άρθρο

Έχουμε καινούργιο τεχνικό άρθρο WADING(πέρασμα υδάτινου εμποδίου) από τον Μιχάλη. Καλό διάβασμα! (Τώρα υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπώσουμε τα άρθρα για πιο εύκολη ανάγνωση χρησιμοποιώντας το link: εκτύπωση που βρίσκεται στο menu επιλογών δεξιά ή αριστερά από το άρθρο. Το είδος των αρχείων είναι pdf και ανοίγουν με το Acrobat Reader).


One Comment to “Νέο τεχνικό άρθρο”:
  1. Βασίλης says:

    Μιχάλη το άρθρο σου πολύ καλό και ιδιαίτερα χρήσιμο για μας τους πιο “χαμηλούς”.

You must be logged in to post a comment.