Χρόνια Πολλά Mike Miskis!!

Για τα γεννέθλιά σου εύχομαι να φτάσεις τα 163 χρόνια όσα είναι και τα άλογα του D4D!

Παναγιώτης


2 Comments to “Χρόνια Πολλά Mike Miskis!!”:
  1. stelios says:

    Χρόνια πολλά και από μένα! Αλλά δεν είμαι D4D! Δεν έχει το σηματάκι…

  2. Musashi says:

    Χρόνια Πολλά Mike!!! και πολλά πολλά χιλιόμετρα……..ξέρεις που! Σέ μέρη άγνωστα κλπ κλπ……..

You must be logged in to post a comment.