Τελευταία νέα από Έβρο

Μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα στην Ορεστιάδα (ολόκληρη τη σειρά εκκινούντων μπορείτε να τη δείτε στο site της οργάνωσης), ξεκινάμε στο group-1, στην 18η από τις 28 θέσεις. Πρώτη ξεκινάει η εργοστασιακή ομάδα από την Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος.
Οι Πόντιος/Καλαϊντζής, Άγγελος, Σάκης, Ionut, είναι όλοι στο group-2. Εκεί πρώτη ξεκινάει η ομάδα του Άγγελου.
Με όλους αυτούς λογικά θα συναντηθούμε (αγωνιστικά) στην τρίτη και τελευταία μέρα του αγώνα, όσοι έχουμε επιζήσει μέχρι τότε.

Καλή προετοιμασία σε όλους!
Mike Miskis


6 Comments to “Τελευταία νέα από Έβρο”:
 1. Musashi says:

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  EVROS ADVENTURE TROPHY 2006

  ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΕΒΡΟΥ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Έναρξη Εγγραφών Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005
  Λήξη Εγγραφών Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006
  Έλεγχος Εξακρίβωσης Πέμπτη 23 Μαρτίου από 19:00 έως 08.00 της Παρασκευής 24 Μαρτίου στο Οικοτουριστικό κέντρο Δαδιάς.
  Διανομή Αριθμών Συμμετοχής Πέμπτη 23 Μαρτίου από 19:00 έως 08.00 της Παρασκευής 24 Μαρτίου στο Οικοτουριστικό κέντρο Δαδιάς.

  Ανακοίνωση Πίνακα Εκκινούντων Παρασκευή 24 Μαρτίου στη γραμματεία στο χώρο αναψυχής Δαδιάς και ώρα 08:00.

  Υποχρεωτική ενημέρωση αγωνιζομένων Πέμπτη 23 Μαρτίου ώρα 21:00 στο Οικοτουριστικό κέντρο Δαδιάς.

  Εκκίνηση Αγώνα 1ο Σκέλος Παρασκευή 24 Μαρτίου 09:00
  2ο Σκέλος Σάββατο 25 Μαρτίου 09:00
  3ο Σκέλος Κυριακή 26 Μαρτίου 07:00

  Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κυριακή 26 Μαρτίου, μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου αγωνιζομένου.

  Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Κυριακή 26 Μαρτίου, μία ώρα μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

  Απονομή Επάθλων Κυριακή 26 Μαρτίου, μια ώρα μετά την ανακοίνωση των Οριστικών αποτελεσμάτων, στο Ξενοδοχείο ΘΕΡΑΠΕΙΟΝ

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
  Η Γραμματεία του Αγώνα θα λειτουργεί: Πέμπτη 10 Μαρτίου 2005 στην Κωνσταντινουπόλεως 31, τηλ: 2552027300, Fax: 2552027304, κιν: 6976867671, 6947077232. Κατά τη διάρκεια του αγώνα η Γραμματεία θα λειτουργεί στον χώρο αναψυχής Δαδιάς. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με τη γραμματεία για να παραλαμβάνουν τα Δελτία Πληροφοριών.
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
  Ο Αλυτάρχης υποχρεούται να καλέσει τους αγωνιζόμενους σε συνάντηση πριν την εκκίνηση του αγώνα. Η παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους από κάθε πλήρωμα, είναι υποχρεωτική. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αγωνοδίκες (που είναι υποχρεωμένοι να ζητούν τις παρουσίες στη συνάντηση αυτή) θα επιβάλλουν υψηλά χρηματικά πρόστιμα.

  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΣΕΩΝ
  Μέχρι την ημέρα του Τεχνικού Ελέγχου, επίσημος πίνακας και ανακοινώσεις στο site της Λέσχης http://www.evrosoffroad.gr Κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Γραμματεία.

  ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
  Η λέσχη 4Χ4 ΕΒΡΟΥ οργανώνει τον αγώνα “ EVROS ADVENTURE TROPHY 2006” ο οποίος θα διεξαχθεί στον Έβρο στις 24-26 Μαρτίου 2006 σύμφωνα με:
  – Τις διατάξεις του παρόντος Γενικού Και Ειδικού Κανονισμού.
  – Τις διατάξεις του Εθνικού Αθλητικού Κώδικα (E.A.K.), των παραρτημάτων του και των συμπληρωματικών εγκυκλίων της EΘEA.
  – Τις διατάξεις του Συμπληρωματικού Κανονισμού.
  Σημείωση: Ο συμπληρωματικός κανονισμός υπόκειται πάντοτε σε προηγούμενη έγκριση της EΘEA και σε συνδυασμό με το γενικό κανονισμό (τον οποίο και συμπληρώνει), αποτελεί τον κανονισμό του αγώνα. Πρέπει δε να υποβάλλεται για έγκριση 2 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που ο συμπληρωματικός κανονισμός τροποποιεί το γενικό, μαζί με την υποβολή του προς έγκριση, απαιτείται να υποβάλλεται και συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται σαφώς τα άρθρα που τροποποιούνται και ο λόγος για τον οποίον αιτείται η τροποποίησή τους.
  1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Πρόεδρος Ράπτης Δημήτριος
  Μέλη Τσιώκος Δήμος
  Βλασακίδης Φίλιππος

  1.3. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
  • Πρόεδρος Αγωνοδικών Ψηφίδης Ιωάννης
  • Αλυτάρχες Ράπτης Δημήτριος Τσιώκος Δήμος
  • Γραμματέας του Αγώνα Βλασακίδης Φίλιππος
  • Τεχνικός Έφορος Κατσιμαλής Σπύρος
  • Έφορος αποτελεσμάτων Τσιώκος Δήμος
  • Έφορος κριτών Μύρος Πασχάλης

  Η ΕΛΠΑ, η διοργανώτρια Λέσχη, η Οργανωτική Επιτροπή καθώς και οι οδηγοί του αγώνα δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συναφθεί συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.

  ΑΡΘΡ0 2 ΓΕΝΙΚΑ
  2.1 Ο αγώνας εξελίσσεται σε δύο ή και τρεις ημέρες και αφορά ομάδες των δύο αυτοκινήτων σε δύσκολες δοκιμασίες εκτός δρόμου.
  2.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ
  2.2.1 ΣΚΕΛΟΣ: Κάθε τμήμα του αγώνα που διαχωρίζεται από το επόμενο μετά από περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον μισής ώρας.
  2.2.2 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Ο μέγιστος χρόνος που έχει στη διάθεσή του κάθε πλήρωμα για την ολοκλήρωση κάθε σκέλους, ή Ε.Δ. του αγώνα. Τυχόν υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου επιφέρει ποινή που προκαθορίζεται από το συμπληρωματικό κανονισμό.
  2.2.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Επίσημο δελτίο πληροφοριών που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Συμπληρωματικού Κανονισμού και που χρησιμεύει για να τον τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσαφηνίσει.
  2.2.4 EΘ.E.A.: Εθνική Επιτροπή Αγώνων. Η Εθνική Αθλητική Αρχή για το χερσαίο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
  2.2.5 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: Η ποινή του αποκλεισμού από τον αγώνα αποφασίζεται από τους αγωνοδίκες για σοβαρή παράβαση των κανονισμών. Η ποινή αυτή μπορεί να προβλέπεται από τον Κανονισμό για συγκεκριμένη παράβαση ή να επιβληθεί από τους αγωνοδίκες μέσα στον κύκλο των εξουσιών τους.
  2.2.6 ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ: Είναι ποινή βαθμών που επιβάλλεται στο πλήρωμα και που προβλέπεται για ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Συμπληρωματικό Κανονισμό του αγώνα.

  ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  3.1 Πρόκειται για τριήμερη παιδιά . Το κύριο μέρος της διαδρομής εξελίσσεται σε δύσβατο οδόστρωμα. Τη διαδρομή του αγώνα συνθέτουν κύριες Απλές Διαδρομές ενώ υπάρχουν και Ειδικές Δοκιμασίες σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής. Οι Ειδικές Δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε φυσικό τερέν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Κατά μέσο όρο θα διεξάγονται 1 Ειδική Δοκιμασία, εκτός δρόμου ανά ημέρα, με το μήκος κάθε μίας ξεχωριστά να κυμαίνεται από 100 έως 10000 μέτρα. Η μέση ωριαία ταχύτητα του αγώνα, σε κανένα τμήμα του δε θα υπερβαίνει τα 35χλμ./ώρα.
  3.2 Η διαδρομή του αγώνα θα καλύψει συνολική απόσταση … (θα ανακοινωθεί με δελτίο πληροφοριών). Ο βαθμός δυσκολίας του αγώνα είναι πολύ υψηλός. Η πλοήγηση θα γίνεται με τη βοήθεια δρομοβιβλίου το οποίο θα δίνεται σε κάθε όχημα με το ξεκίνημα κάθε ημερήσιας διαδρομής. Για να καλυφθεί η διαδρομή θα χρειαστούν ικανότητες όπως προσανατολισμός, αντοχή, ομαδικότητα και οδηγική ικανότητα.
  3.3 Οι ομάδες καλούνται να διανύσουν τη συνολική διαδρομή της παιδιάς, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα κομμάτια εξαιρετικής δυσκολίας, ακολουθώντας πιστά το δρομοβιβλίο, χωρίς τη βοήθεια κανενός εξωτερικού παράγοντα, παρά μόνο με τη χρήση του εξοπλισμού που μεταφέρουν μαζί τους. Τα διαγωνιζόμενα αυτοκίνητα πρέπει να διανύσουν την κάθε Ε.Δ. στο συντομότερο χρόνο, με την προβλεπόμενη φορά, όπως ορίζει ο οργανωτής, από το ΣΕΧ Αφετηρίας μέχρι το ΣΕΧ Τερματισμού. Εάν κάποια, ομάδα ή αυτοκίνητο δε φτάσει στο ΣΕΧ Τερματισμού, τότε παίρνει τις προβλεπόμενες ποινές. Επίσης στους διαγωνιζόμενους τα λεπτά της χρονικής διάρκειας θεωρούνται χρόνος εκτέλεσης και παίρνουν βαθμούς σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 10 &11 του παρόντος κανονισμού.
  3.4 Ενδεχομένως θα υπάρξουν ειδικές διαδρομές με κάποιο προκαθορισμένο χρόνο κάλυψης.
  3.5 Ο αγώνας απευθύνεται σε ερασιτέχνες οδηγούς, που έχουν απλή άδεια οδήγησης για τουλάχιστον ένα χρόνο. Οι συμμετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά να αγωνίζονται σε ομάδα αποτελούμενη από δύο (2) οχήματα. Κάθε όχημα πρέπει να έχει αυστηρά διμελές πλήρωμα, οδηγό και συνοδηγό (πλοηγό).
  3.6 Οι λεπτομέρειες της διαδρομής, της ειδικής δοκιμασίας και των σκελών του αγώνα θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαγωνιζομένων πριν την εκκίνηση της κάθε ημέρας του αγώνα.
  3.7 Το σημείο καλιμπραρίσματος για τα οδόμετρα ακριβείας των συμμετεχόντων πρέπει να ανακοινωθεί από τον οργανωτή με δελτίο πληροφοριών, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τον αγώνα.
  3.8 H εκκίνηση στο TROPHY μπορεί να καθυστερήσει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

  ΑΡΘΡΟ 4 ΔΕΚΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  4.1 Στην παιδιά γίνονται δεκτά αυτοκίνητα που έχουν επίσημη άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, κίνηση στους 4 τροχούς μόνιμη ή κατ’ επιλογήν, μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους 3,5 τόνων. Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να πληρούν τους κατωτέρω κανονισμούς ασφαλείας:
  4.1.1 Να είναι είτε αυτοκίνητα κλειστού τύπου χωρίς να είναι υποχρεωτικό το roll bar ή το roll cage, είτε αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου (με υφασμάτινη οροφή) στα οποία είναι υποχρεωτικό το roll bar στην περίπτωση που δεν υπάρχει αψίδα προστασίας του πληρώματος εκ κατασκευής.
  4.1.2 Να έχουν τουλάχιστον δύο εγκεκριμένες ζώνες ασφαλείας τριών ή περισσοτέρων σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό.
  4.1.3 Να είναι εφοδιασμένα με έναν πυροσβεστήρα, με πυροσβεστικό υλικό ΑFFF ή σκόνη, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον δύο κιλών. Ο πυροσβεστήρας πρέπει να είναι στερεωμένος ασφαλώς και σε προσιτό σημείο από τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος δεμένο στη θέση του με τη ζώνη ασφαλείας.
  4.1.4 Να διαθέτουν ένα κουτί πρώτων βοηθειών, όπως ορίζει ο ΚΟΚ.
  4.1.5 Να είναι εξοπλισμένα με τουλάχιστον έναν εργάτη, ηλεκτρικά ή υδραυλικά ενεργοποιούμενο, σε σταθερή ή αφαιρούμενη βάση, για κάθε ένα αυτοκίνητο της ομάδας. Θα πρέπει δε να υπάρχει επί του αυτοκινήτου καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδιάς.
  4.1.6 Να έχουν μία πυξίδα.
  4.1.7 Να έχουν τουλάχιστον μία κουβέρτα ή ένα πατάκι για το συρματόσχοινο του εργάτη.
  4.1.8 Να έχουν έναν ιμάντα μήκους δύο μέτρων για να συνδέουν το συρματόσχοινο του εργάτη σε κορμούς δέντρων και έναν ιμάντα μήκους 5 μέτρων ή περισσοτέρων, ελάχιστης αντοχής 3 τόνων, για έλξη.
  4.2 ΛΑΣΤΙΧΑ. Τα λάστιχα πρέπει να είναι λάστιχα εργοστασίου. Επιτρέπονται οι αλλαγές χαρακτηριστικών στα ελαστικά. Δεν επιτρέπεται χρήση ελαστικών με χάραξη τύπου «V», καθώς και η χρήση οποιουδήποτε ελαστικού με τη σήμανση «για αγροτική χρήση».
  4.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και η χρήση CB – VHF
  4.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. Τα αυτοκίνητα δεν εντάσσονται σε κατηγορίες. Διαγωνίζονται όλα στην ίδια, κατηγορία, ανά ομάδες.
  4.5 Ο συνιστώμενος αλλά όχι υποχρεωτικός εξοπλισμός έχει ως ακολούθως:
  4.5.1 Λάστιχα mud terrain
  4.5.2 Snatch block (ράουλο) – ναυτικά κλειδιά
  4.5.3 Φτυάρι – Τσεκούρι
  4.5.4 High Lift – Air Jack
  4.5.5 Άγκυρα – σκάλες και ότι άλλο μπορεί να διευκολύνει την εκτός δρόμου κίνηση.

  ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  5.1 Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύ άδεια οδήγησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο ή της αντίστοιχης υπηρεσίας της χώρας από την οποία προέρχεται εφόσον πρόκειται για ξένο υπήκοο, και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή έκπτωσης ή άλλη ποινή η οποία μπορεί να του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της EΘEA ή άλλης ανάλογης αρχής. Όποιος δεν είναι κάτοχος αγωνιστικής άδειας θα πρέπει να έχει άδεια που θα του εκδώσει ο οργανωτής για το συγκεκριμένο αγώνα.
  5.2 Αν σαν διαγωνιζόμενος αναφέρεται νομικό πρόσωπο ή εφόσον αυτός δεν επιβαίνει στο αυτοκίνητο κάθε υποχρέωσή του βαραίνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον οδηγό που έχει δηλωθεί στη δήλωση συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή ο συμμετέχων πρέπει να διαθέτει άδεια διαγωνιζομένου.

  ΑΡΘΡΟ 6 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  6.1 Όποιος θέλει να συμμετάσχει στον αγώνα πρέπει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής στο έντυπο του οργανωτή. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει το πλήρες όνομα του οδηγού, τον αριθμό αγωνιστικής αδείας, τον αριθμό άδειας οδήγησης του οδηγού, τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας που του έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή κάθε χώρας. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006.
  6.2 Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισμό, το συμπληρωματικό κανονισμό και παραδέχεται ότι οι καθιερωμένες από τον EAK δωσιδικίες ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέμα που αφορά τον αγώνα.
  6.3 Η οργανωτική επιτροπή έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει τους λόγους της άρνησης, σύμφωνα με το Άρθρο 74 του ΔΑΚ. Σύμφωνα όμως με το άρθρο III των Γενικών Κανονισμών, οφείλει να κοινοποιήσει στην ΕΑΛ τους λόγους μη αποδοχής της εγγραφής του διαγωνιζομένου.
  6.4 Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που θα γίνουν δεκτές αναφέρεται στο Συμπληρωματικό Κανονισμό.

  ΑΡΘΡΟ 7 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  7.1 Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υπακούουν στις οδηγίες και τις εντολές των διοργανωτών και των κριτών κατά τη διάρκεια τον αγώνα. Ο ειδικός κανονισμός του αγώνα θα παρουσιαστεί στον τεχνικό έλεγχο του αγώνα. Αν κάποιος αγωνιζόμενος αποφασίσει να εγκαταλείψει πρέπει να πληροφορήσει τους διοργανωτές – κριτές το συντομότερο δυνατό. Αν ένα όχημα κινείται ταχύτερα από ένα άλλο, το αργότερο όχημα υποχρεούται να επιτρέψει στο γρηγορότερο να προσπεράσει, αν και όποτε ο δρόμος το επιτρέψει. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να υπακούουν στις οδηγίες και εντολές που θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια τον αγώνα σε ειδικές καταστάσεις. Οι αγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν αλκοόλ κατά τη διάρκεια του αγώνα.
  7.2 Οι αγωνιζόμενοι πρέπει, να εφαρμόζουν τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια χρήσης του εργάτη οι οποίοι περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια.
  7.2.1 Η οργάνωση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και εκκένωση της περιοχής ασφάλειας από τους θεατές κατά τη διάρκεια χρήσης του εργάτη. Οι αγωνιζόμενοι, παρ’ όλα αυτά, πρέπει να φροντίζουν και αυτοί για την ασφάλεια των θεατών με κάθε τρόπο και μέσον και να ενημερώνουν τους κριτές για κάθε επικίνδυνη περίπτωση.
  7.2.2 Χρήση ιμάντα ασφαλείας όταν δένεται ο εργάτης σε δέντρο.
  7.2.3 Απόσταση ασφαλείας από το συρματόσχοινο κατά την διάρκεια της χρήσης του εργάτη.
  7.2.4 Τοποθέτηση ειδικής κουβέρτας – πατάκι επάνω στο συρματόσχοινο κατά τη διάρκεια χρήσης του εργάτη.
  7.2.5 Δέσιμο του εργάτη σε κολώνα δικτύου (ΟΤΕ – ΔΕΗ κλπ.) απαγορεύεται.
  7.3 Κοπή δέντρου απαγορεύεται.
  7.4 Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων στα πλαίσια του “ευ αγωνίζεσθε” είναι επιθυμητή τόσο σε περίπτωσης ατυχήματος ή κίνδυνου όσο και για την απελευθέρωση του δρόμου.
  7.5 Οι διοργανωτές μπορούν να τιμωρήσουν μια ομάδα εάν σταματήσει χωρίς λόγο κατά τη διάρκεια του αγώνα.
  7.6 Σε όλη τη διάρκεια της παιδιάς οι αγωνιζόμενοι πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
  7.7 Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα, αν χρειαστεί, θα υπάρχει και Νεκρός Χρόνος. Θα δίνεται από τον κριτή ή τον Αλυτάρχη για ειδικές περιπτώσεις ασφαλείας, κινδύνου, κλεισίματος διαδρομής και γενικά δυσλειτουργίας του αγώνα και κατά το οποίο η δραστηριότητα της ομάδας, του πληρώματος ή του αγώνα διακόπτετε και ο χρόνος αυτός δεν θα μετράει. Θα γράφεται στο καρνέ ο χρόνος έναρξης και λήξης του νεκρού χρόνου από τον κριτή.
  7.8 Επιτρέπεται η εκκίνηση και η κυκλοφορία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με ρυμούλκηση από το δεύτερο αυτοκίνητο της ομάδας και μόνο.
  7.9 Οι αγωνιζόμενοι που θα συναντήσουν άλλα αγωνιζόμενα αυτοκίνητα σταματημένα από βλάβες ή άλλες αιτίες οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως τον Αλυτάρχη μέσω των κριτών της Οργάνωσης που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής.
  7.10 Για να επιτευχθεί σωστή κάλυψη «ασφάλειας της παιδιάς» οι διαγωνιζόμενοι που εγκαταλείπουν τη διαδρομή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή άλλων λόγων είναι υποχρεωμένοι να πληροφορήσουν αμέσως την Οργάνωση με κάθε δυνατό μέσον επικοινωνίας (τηλέφωνο, ασύρματο, άλλους αγωνιζόμενους) και να παραδώσουν το Βιβλιάριο Χρονομέτρησης (καρνέ) σε εντεταλμένο άτομο της Οργάνωσης.
  7.11 Οι επισκευές επιτρέπονται σε όλα τα τμήματα του αγώνα, πλην των χώρων επιτηρούμενης στάθμευσης και των περιορισμών στις Ειδικές Δοκιμασίες (παρ. 9.13).

  ΑΡΘΡΟ 8 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
  8.1 Σε κάθε πλήρωμα παραδίδεται κατά την εκκίνηση ένα βιβλιάριο χρονομετρήσεων (καρνέ) και ελέγχου διέλευσης. Κάθε πλήρωμα είναι το μόνο υπεύθυνο για το βιβλιάριό του και η απώλεια του επιφέρει αυτόματα ποινή αποκλεισμού. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που θα εμφανιστεί στο καρνέ θα επιφέρει τον αποκλεισμό από τον αγώνα εκτός και εάν έχει γραπτή θεώρηση από τον υπεύθυνο κριτή. Η παρουσίαση του καρνέ σε όλους τους σταθμούς και η ακρίβεια των εγγραφών είναι αποκλειστικά ευθύνη του πληρώματος. Μόνο οι χρονομέτρες είναι εξουσιοδοτημένοι να γράψουν τον χρόνο στο βιβλιάριο ιδιοχείρως ή μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού.
  8.2 Τα δύο αυτοκίνητα μιας ομάδας έχουν τον ίδιο χρόνο εκκίνησης. Αν στον αγώνα προκύψει καθυστέρηση του ενός, ο χρόνος εκκίνησης από το συγκεκριμένο ΣΕΧ είναι και για τα δύο ο χρόνος του πρώτου αυτοκινήτου. Αν το πρώτο αυτοκίνητο επιλέξει να πραγματοποιήσει την επόμενη διαδρομή χωρίς την παρουσία του δευτέρου, η ομάδα βαθμολογείται όπως προβλέπεται από το άρθρο 10. Στη περίπτωση που ακολουθεί Ειδική Διαδρομή, το δεύτερο αυτοκίνητο υποχρεούται να συναντήσει το αυτοκίνητο της ομάδας του στο ΣΕΧ τερματισμού της Ειδικής που δεν παρουσιάστηκε για να εκκινήσουν μαζί στην επόμενη απλή διαδρομή. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, για όσες απλές διαδρομές δεν εμφανίζεται, το αυτοκίνητο της ομάδας που συνεχίζει θα επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες ποινές στο άρθρο 10.
  8.3 Το πλήρωμα είναι υπεύθυνο για τις εγγραφές στο βιβλιάριό του και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση έλλειψης σφραγίδας ή εγγραφής. Τα πληρώματα είναι υποχρεωμένα να σφραγίσουν το καρνέ τους σε όλους τους σταθμούς ελέγχου που αναγράφονται σ’ αυτό και με την καθορισμένη σειρά. Το πλήρωμα που θα εμφανίσει το καρνέ του σε σταθμό χωρίς το όχημα του θα αποκλειστεί από τον αγώνα.
  8.4 Οι σταθμοί ελέγχου χρόνου (ΣΕΧ) επισημαίνονται με τις πινακίδες που καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό 4Χ4: Η αρχή της περιοχής του σταθμού ελέγχου επισημαίνεται με προειδοποιητική πινακίδα με κίτρινο φόντο. Σε απόσταση 25 μ. περίπου η θέση του σταθμού ελέγχου επισημαίνεται με πινακίδα με κόκκινο φόντο. Το τέλος της περιοχής του σταθμού ελέγχου που βρίσκεται σε απόσταση 25 μ. περίπου από αυτόν, επισημαίνεται με πινακίδα με μπεζ φόντο και 3 πλάγιες μαύρες γραμμές. Όλες οι περιοχές των σταθμών ελέγχου (δηλαδή οι περιοχές που περιλαμβάνονται μεταξύ της πρώτης προειδοποιητικής πινακίδας με κίτρινο φόντο και της τελευταίας πινακίδας χρώματος μπεζ με 3 πλάγιες μαύρες γραμμές) θεωρούνται χώροι Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Parc Ferme) και μέσα στο χώρο και το χρόνο του σταθμού απαγορεύεται η βοήθεια, οι επισκευές και ο ανεφοδιασμός. Η διάρκεια στάθμευσης μέσα στην παραπάνω περιοχή δεν μπορεί να υπερβεί τον χρόνο που απαιτείται για να συμπληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και έξοδος του οχήματος σε σταθμό ελέγχου με φορά διαφορετική από αυτήν του αγώνα, καθώς και η επανείσοδος του οχήματος από την περιοχή σταθμού ελέγχου, εφόσον το βιβλιάριο του αγώνα ήδη σφραγίστηκε στον σταθμό αυτό. Για κάθε παράβαση εφαρμόζονται οι ποινές του άρθρου 11.
  8.5 Ο ιδανικός χρόνος σφράγισης είναι αποκλειστική ευθύνη των πληρωμάτων, στα οποία όμως επιτρέπεται να συμβουλευθούν το επίσημο χρονόμετρο που βρίσκεται στο τραπέζι του αρμοδίου εφόρου.
  8.6 Όλοι οι σταθμοί ελέγχου θα αρχίσουν να λειτουργούν 30 λεπτά πριν από την ιδανική ώρα άφιξης του πρώτου οχήματος. Εκτός εάν ο αλυτάρχης αποφασίσει διαφορετικά, θα κλείσουν 30 λεπτά μετά τον ιδανικό χρόνο του τελευταίου διαγωνιζομένου οχήματος, πλέον του ορίου θέσης εκτός αγώνα, ή, όταν ο Συμπληρωματικός Κανονισμός του αγώνα προβλέπει την επιβολή προκαθορισμένης ποινής, οι ΣΕΧ εκκίνησης και τερματισμού των διαδρομών θα κλείσουν σε χρόνο που θα υπολογισθεί λαμβανομένων υπόψη του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου(ων) πριν από αυτό τον σταθμό για τον τελευταίο καταταγμένο διαγωνιζόμενο.
  8.7 Οι αγωνιζόμενοι, επί ποινή που μπορεί να φθάσει και μέχρι τον αποκλεισμό, πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του εντεταλμένου εφόρου ή του βοηθού του οποιουδήποτε σταθμού ελέγχου.
  8.8 Στους σταθμούς ελέγχου χρόνου ο χρονομέτρης θα γράψει στο καρνέ τον χρόνο άφιξης που αντιστοιχεί στην ακριβή ώρα που μέλος του πληρώματος παραδίνει το βιβλιάριο στον κριτή. Ο χρόνος θα αναγράφεται στο καρνέ μόνο εάν το όχημα με όλα τα μέλη του πληρώματος βρίσκεται σε άμεση ορατή επαφή με το τραπέζι του σταθμού.
  8.9 Η διαδικασία σφράγισης αρχίζει από τη στιγμή που το όχημα περνάει την πινακίδα εισόδου της περιοχής του ΣΕΧ (πινακίδα με κίτρινο φόντο).
  8.10 Μεταξύ της πινακίδας εισόδου της περιοχής και του σταθμού απαγορεύεται στα πληρώματα να σταματήσουν ή να κινούνται αφύσικα αργά.
  8.11 Η ιδανική ώρα σφράγισης κάθε οχήματος είναι αυτή που προκύπτει προσθέτοντας τον συγκεκριμένο ιδανικό χρόνο κάλυψης της επί μέρους διαδρομής στην ώρα εκκίνησης αυτής της διαδρομής. Οι χρόνοι αυτοί εκφράζονται με ακρίβεια λεπτού και αναφέρονται από 00:01 σε 24:00.
  8.12 Το πλήρωμα δεν παίρνει ποινή προάφιξης εφόσον η ώρα εισόδου του οχήματος στην περιοχή του σταθμού αντιστοιχεί στην εξέλιξη (τη διάρκεια) του ιδανικού λεπτού σφράγισης ή του προηγουμένου λεπτού.
  8.13 Το πλήρωμα δεν παίρνει ποινή καθυστέρησης εφόσον η ώρα παράδοσης του βιβλιαρίου χρονομετρήσεων στον έφορο του σταθμού ελέγχου ανταποκρίνεται στην εξέλιξη (τη διάρκεια) του ιδανικού λεπτού σφράγισης.
  8.14 Ένα πλήρωμα που πρέπει να περάσει από τον σταθμό ελέγχου στις 18.58’ θεωρείται ότι έφθασε εγκαίρως αν η σφράγιση έγινε μεταξύ 18.58’.00’’ και 18.58’.59’’. Αυτό το πλήρωμα μπορεί να μπει στην περιοχή του σταθμού ελέγχου χρόνου από τις 18:57:01 και μετά.
  18.15 Κάθε διαφορά μεταξύ της ιδανικής ώρας και της πραγματικής ώρας σφράγισης θα επιφέρει τις ποινές του άρθρου 10.
  18.16 Η προάφιξη στους σταθμούς ανασυγκρότησης του τέλους κάθε σκέλους επιτρέπεται και δεν επιφέρει ποινή. Όσον αφορά το ΣΕΧ του τερματισμού του αγώνα ο Συμπληρωματικός Κανονισμός πρέπει να αναφέρει αν επιτρέπεται ή όχι η προάφιξη.
  8.17 Στη περίπτωση που μετά το τέλος μιας διαδρομής ακολουθεί Ειδική Δοκιμασία τότε:
  8.17.1 Το ΣΕΧ τερματισμού της απλής και το ΣΕΧ εκκίνησης της Ειδικής ενοποιούνται σε ένα. Το ΣΕΧ τερματισμού της Ειδικής και το ΣΕΧ εκκίνησης της επόμενης Απλής ενοποιούνται σε ένα.
  8.17.2 Μετά το ΣΕΧ εκκίνησης της Ειδικής και σε απόσταση 30 έως 150 μέτρων υπάρχει η Αφετηρία της Ειδικής που σημαίνεται με πινακίδα σημαίας εκκίνησης.
  8.17.3 Πριν το ΣΕΧ τερματισμού υπάρχουν δύο πινακίδες. Μία πινακίδα με κόκκινη καρό σημαία που είναι το σημείο Τερματισμού της Ειδικής και 10 μέτρα μετά από αυτήν πινακίδα STOP, όπου σταματούν τα αυτοκίνητα για να γραφούν στα καρνέ οι χρόνοι της Ειδικής, Η πινακίδα STOP τοποθετείται πριν την κίτρινη προειδοποιητική πινακίδα του ΣΕΧ.
  8.17.4 Τα πληρώματα παίρνουν τερματισμό της Απλής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και κατευθύνονται άμεσα στην Αφετηρία της Ειδικής, όπου παραδίδουν το καρνέ τους στο κριτή για να πάρουν εκκίνηση, μόλις κληθούν από αυτόν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.
  8.17.5 Και τα ενοποιημένα ΣΕΧ καθώς και ο χώρος και ο χρόνος ανάμεσα στο ΣΕΧ Αφετηρίας και στην Αφετηρία της Ειδικής και ανάμεσα στον Τερματισμό και στο ΣΕΧ Τερματισμού της Ειδικής θεωρούνται χώροι Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Parc Ferme) όπου απαγορεύεται η βοήθεια, οι επισκευές και ο ανεφοδιασμός.
  8.18 Οι σταθμοί ελέγχου διέλευσης (ΣΕΔ) θα σημειώνονται με τις παρακάτω πινακίδες: Κίτρινη πινακίδα με σφραγίδα (αρχή περιοχής), προαιρετική. Σε απόσταση 25m περίπου από την κίτρινη πινακίδα, πινακίδα κόκκινη με σφραγίδα (σταθμός διέλευσης), υποχρεωτική. Τέλος, σε απόσταση 25 m πιο πέρα θα βρίσκεται η μπεζ πινακίδα με τις τρεις πλάγιες μαύρες γραμμές (τέλος περιοχής), προαιρετική.
  8.19 Οι σταθμοί ελέγχου διέλευσης (ΣΕΔ) είναι κρυφοί και δε σημειώνονται στο road book.
  8.20 Η ζώνη εκκίνησης – τερματισμού σηματοδοτείται με ταμπέλες που αναγράφουν «ΕΚΚΙΝΗΣΗ» – «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ».
  8.21 Οι ζώνες εκκίνησης – τερματισμού θεωρούνται χώροι Επιτηρούμενης Στάθμευσης (Parc Ferme) και μέσα στο χώρο και το χρόνο αυτών απαγορεύεται η βοήθεια, οι επισκευές και ο ανεφοδιασμός.
  8.22 Για τη περίπτωση σκασμένου ελαστικού δίνεται από τον κριτή επιπλέον, από τους προβλεπόμενους, χρόνος 10 λεπτών για την εκκίνηση από το ΣΕΧ ή την Αφετηρία Ειδικής.

  ΑΡΘΡΟ 9 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
  9.1 Σαν χρόνος τέλεσης κάθε ειδικής δοκιμασίας θεωρείται ο χρόνος από την είσοδο του πρώτου αυτοκινήτου της ομάδας στην ειδική, μέχρι την στιγμή που και τα δύο αυτοκίνητά της ομάδας θα έχουν βγει από τη δοκιμασία. Ο χρόνος θα μετριέται με χρονόμετρο χειρός και ακρίβεια δευτερολέπτου.
  9.2 Σαν σειρά εκκίνησης της ειδικής δοκιμασίας ορίζεται η σειρά άφιξης της ομάδας στο ΣΕΧ τερματισμού της προηγούμενης απλής. Τα πληρώματα παίρνουν τερματισμό της Απλής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και κατευθύνονται άμεσα στην Αφετηρία της Ειδικής, όπου παραδίδουν το καρνέ τους στο κριτή. Όταν έρθει η σειρά τους γίνεται η κλήση της ομάδας από τον κριτή και δίνεται το προβλεπόμενο πεντάλεπτο. Αν η ομάδα δεν πάρει εκκίνηση στο τέλος του πεντάλεπτου χάνει τη σειρά της και καλείται η επόμενη ομάδα. Η ομάδα που έχασε τη σειρά της πρέπει να δηλώσει στον κριτή ότι θέλει να ξεκινήσει και ο κριτής την βάζει στην επόμενη σειρά. Η ομάδα παίρνει ποινή για κάθε σειρά που χάνεται σύμφωνα με το άρθρο 11.4.
  9.3 Από τη στιγμή που θα κληθεί από τον κριτή να μπει στην ειδική δοκιμασία και μέχρι την αφετηρία της ειδικής δοκιμασίας δίνεται χρόνος 5 λεπτά για την προετοιμασία των πληρωμάτων για τη δοκιμασία. Τα πληρώματα πρέπει να βρίσκονται κοντά στα αυτοκίνητά τους τουλάχιστον από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει τη δοκιμασία η προ-προηγούμενη ομάδα. Τα πληρώματα πρέπει να παρουσιάζονται στην αφετηρία μέσα στα αυτοκίνητα, φορώντας κράνη και ζώνες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση αναβάλλεται η εκκίνηση για 3 λεπτά και τους επιβάλλεται η ποινή για το χάσιμο της σειράς εκκίνησης (παρ. 11.4).
  9.4 Σε όλες τις Ειδικές Δοκιμασίες υπάρχει δρόμος παράκαμψης που οριοθετείται με συμπληρωματικό road book που δίνεται από το ΣΕΧ Αφετηρίας της Ε.Δ. Αν μία ομάδα ή το ένα αυτοκίνητο της ομάδας θέλει να παρακάμψει την Ειδική, όταν έρθει η σειρά της να εκκινήσει την Ειδική το δηλώνει στο κριτή της Αφετηρίας ο οποίος γράφει το χρόνο εκκίνησης της παράκαμψης και δίνει το συμπληρωματικό road book. Κάθε ομάδα ή αυτοκίνητο έχει Χρόνο Παράκαμψης 10 λεπτά να φτάσει από το ΣΕΧ Αφετηρίας στο ΣΕΧ Τερματισμού της Ειδικής που παρακάμπτει. Αν πρόκειται για ομάδα, αυτός είναι και ο χρόνος εκκίνησης της επόμενης διαδρομής. Αν πρόκειται για το ένα αυτοκίνητο της ομάδας, ενώ το άλλο μπήκε στην Ειδική, αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος εκκίνησης της ομάδας για την επόμενη διαδρομή.
  9.5 Ο κριτής της αφετηρίας προσμετρά τα πέντε τελευταία δευτερόλεπτα που σημαίνουν την είσοδο του πρώτο αυτοκινήτου στην ειδική. Το δεύτερο αυτοκίνητο υποχρεούται να μπει στην ειδική δοκιμασία μέσα στα επόμενα 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν μπορέσει να το κάνει θεωρείται ότι παρέκαμψε την ειδική, ενώ είχε ξεκινήσει ένα της αυτοκίνητο (παρ. 10.13 & 10.14 ).
  9.6 Για να θεωρηθεί εκκίνηση αυτοκινήτου θα πρέπει οι πίσω τροχοί να μπουν στο πρώτο δύσκολο σημείο της ειδικής. Το σημείο αυτό προσδιορίζεται από την οργάνωση με πάσσαλο.
  9.7 Επιτρέπεται η αναγνώριση της Ειδικής Δοκιμασίας από τα πληρώματα εφ’ όσων είναι δυνατός ο έλεγχος, εκτός αν δεν το επιτρέψει ο κριτής για λόγους ασφαλείας. Αυτή μπορεί να γίνει μόνο πεζή και μέσα στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Δίνεται επιπλέον χρόνος 10 λεπτών για την αναγνώριση της ειδικής, μόνο για το πρώτο πλήρωμα.
  9.7.1 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ιμάντων, σημείων πρόσδεσης και όποιας άλλης βοήθειας κατά την αναγνώριση.
  9.7.2 Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση της δοκιμασίας κατά την αναγνώριση.
  9.7.3 Δεν επιτρέπεται η παρακώλυση της προσπάθειας άλλων πληρωμάτων κατά την αναγνώριση.
  Παράβαση των παραπάνω επιφέρει ποινή αποκλεισμού από την Ειδική Δοκιμασία (παρ. 10.15).
  9.8 Αν εκκινήσει στην ειδική ένα μόνο αυτοκίνητο επιτρέπεται η βοήθεια από το πλήρωμα του δευτέρου αυτοκινήτου.
  9.9 Το πλήρωμα αυτοκινήτου που δεν τερμάτισε την προηγούμενη της ειδικής, απλή διαδρομή, δεν μπορεί να βοηθήσει το ζευγάρι του που μπήκε στην ειδική.
  9.10 Το πλήρωμα έχει το δικαίωμα να εξέλθει του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Δεν επιτρέπεται όμως να κινείται το αυτοκίνητο με όποια έννοια χωρίς να επιβαίνει σε αυτό κάποιο μέλος του πληρώματος, επί ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα.
  9.11 Η ομάδα για να πάρει χρόνο τερματισμού της ειδικής θα πρέπει και τα δύο μέλη του πληρώματος να είναι στη θέση τους και δεμένα με την ζώνη.
  9.12 Τα αυτοκίνητα μετά το Τερματισμό της Ειδικής (πινακίδα με κόκκινη καρό σημαία) σταματούν στο STOP για να γραφεί ο χρόνος τους στα καρνέ από τον κριτή. Άμεσα μετά από αυτό πρέπει να ελευθερώσουν τη περιοχή Τερματισμού και εντός του χρόνου που έχει ορίσει η οργάνωση και αναφέρεται στο Road Book να παρουσιασθούν στο ΣΕΧ τερματισμού για να πάρουν εκκίνηση για το επόμενο κομμάτι του αγώνα. Ο χρόνος αυτός, προστιθέμενος στο επόμενο ακέραιο λεπτό του χρόνου τερματισμού της Ειδικής, είναι και ο χρόνος εκκίνησης της επόμενης διαδρομής.
  9.13 Αν μια ομάδα ή αυτοκίνητο της ομάδας δεν καταφέρει να τερματίσει εντός του χρόνου που έχει ορίσει η οργάνωση για τη συγκεκριμένη διαδρομή, πρέπει με τη λήξη του χρόνου αυτού να εγκαταλείψει τη διαδρομή το συντομότερο δυνατόν, με τη βοήθεια και της οργάνωσης αν χρειάζεται. Από τη στιγμή που θα βγει από την Ειδική πρέπει εντός του χρόνου παράκαμψης της Ειδικής (παρ. 9.4) να πάρει εκκίνηση της επόμενης διαδρομής.
  9.14 Επισκευές μπορούν να γίνουν μέσα στις Ειδικές Δοκιμασίες, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν από τα μέλη της ομάδας, με τα εργαλεία και τα ανταλλακτικά που μεταφέρουν τα αυτοκίνητα αυτής και μέσα στο μέγιστο χρόνο τέλεσης της ειδικής. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, θεωρείται ότι εγκατέλειψε την Ειδική Δοκιμασία (παρ. 10.15).

  ΑΡΘΡΟ 10 ΠΟΙΝΕΣ
  Α. Απλές διαδρομές
  10.1 Για κάθε λεπτό καθυστέρησης 60 βαθμοί.
  10.2 Για κάθε λεπτό προπορείας 120 βαθμοί.
  10.3 Για κάθε σφραγίδα ΣΕΔ που λείπει 4.500 βαθμοί
  10.4 Αν εκκινήσουν και τα δύο αυτοκίνητα της ομάδας και τερματίσει μόνο το ένα παίρνει το χρόνο του επί 1,5. Το δεύτερο αν δεν πέρασε το ενδεχόμενο ΣΕΔ, παίρνει την ποινή για το χαμένο ΣΕΔ.
  10.5 Αν εκκινήσουν και τα δυο αυτοκίνητα της ομάδας και δεν τερματίσει κανένα παίρνουν το χειρότερο χρόνο από τις ομάδες που τερμάτισαν τη διαδρομή κανονικά εντός χρόνου και με τα δύο αυτοκίνητα επί 2. Παίρνουν επίσης και τα δύο αυτοκίνητα τις ποινές από το ενδεχόμενο ΣΕΔ που δεν πέρασαν.
  10.6 Αν εκκινήσει μόνο το ένα αυτοκίνητο της ομάδας και τερματίσει παίρνει το χρόνο του επί 2. Για το δεύτερο δεν υπάρχει ποινή για το χαμένο ΣΕΔ.
  10.7 Αν εκκινήσει μόνο το ένα αυτοκίνητο της ομάδας και δεν τερματίσει παίρνει, η ομάδα, το χειρότερο χρόνο από τις ομάδες που τερμάτισαν τη διαδρομή κανονικά εντός χρόνου και με τα δύο αυτοκίνητα επί 3. Παίρνει επίσης (μόνο το ένα) τις ποινές από το ενδεχόμενο ΣΕΔ
  10.8 Αν δεν εκκινήσει κανένα αυτοκίνητο της ομάδας παίρνουν το χειρότερο χρόνο από τις ομάδες που τερμάτισαν τη διαδρομή κανονικά εντός χρόνου και με τα δύο αυτοκίνητα επί 3. Παίρνουν επίσης και τα δύο αυτοκίνητα τις ποινές από το ενδεχόμενο ΣΕΔ.
  10.9 Αν όλες οι ομάδες που τερμάτισαν τη διαδρομή κανονικά έχουν μηδέν βαθμούς ποινής οι ομάδες που δεν τερμάτισαν, παίρνουν τις ποινές (10.5 – 10.7 – 10.8) με εικονικό χειρότερο χρόνο της διαδρομής το ένα λεπτό.

  Β. Ειδικές Δοκιμασίες
  10.10 Για κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου που έκανε η ομάδα 1 βαθμός
  10.11 Αν εκκινήσουν και τα δύο αυτοκίνητα της ομάδας και τερματίσει μόνο το ένα παίρνει το χρόνο του επί 1,5.
  10.12 Αν εκκινήσουν και τα δύο αυτοκίνητα της ομάδας και δεν τερματίσει κανένα παίρνουν το χειρότερο χρόνο από τις ομάδες που τερμάτισαν τη διαδρομή κανονικά εντός χρόνου και με τα δύο αυτοκίνητα επί 1,5.
  10.13 Αν εκκινήσει μόνο το ένα αυτοκίνητο της ομάδας και τερματίσει παίρνει το χρόνο του επί 2.
  10.14 Αν εκκινήσει μόνο το ένα αυτοκίνητο της ομάδας και δεν τερματίσει, παίρνει η ομάδα, το χειρότερο χρόνο από τις ομάδες που τερμάτισαν τη διαδρομή κανονικά εντός του χρόνου και με τα δύο αυτοκίνητα επί 2.
  10.15 Αν δεν εκκινήσει κανένα αυτοκίνητο της ομάδας παίρνουν το χειρότερο χρόνο από τις ομάδες που τερμάτισαν τη διαδρομή κανονικά εντός του χρόνου και με τα δύο αυτοκίνητα επί 3.
  10.16 Κάποιες από τις ειδικές προσδιορίζονται από πασσάλους που ορίζουν τα όρια μέσα από τα οποία θα πρέπει να περάσουν τα αυτοκίνητα. Επαφή με πάσσαλο ή κορδέλα δεν επιφέρει ποινή. Αν ένα ή και τα δύο αυτοκίνητα της ομάδας περάσουν έξω από το όριο (πάσσαλο ή κορδέλα) τον ένα τουλάχιστον εσωτερικό τροχό θεωρείτε παράκαμψη ειδικής και επιφέρει τις προβλεπόμενες ποινές (10.11 & 10.12).

  ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
  11.1 Μέγιστος χρόνος για κάθε απλή (ΣΕΧ)
  11.2 Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης για κάθε σκέλος
  11.3 Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης για τον αγώνα
  11.4 Χάσιμο σειράς στην εκκίνηση κάθε διαδρομής 600 βαθμοί (για κάθε ομάδα που περνάει μπροστά).
  11.5 Μη χρήση ιμάντα σε δέσιμο εργάτη σε δέντρο 1200 βαθμοί
  11.6 Μη χρήση κουβέρτας – πατάκι στο συρματόσχοινο 1500 βαθμοί για κάθε χρήση του εργάτη.
  11.7 Είσοδος στο ΣΕΔ από την αντίθετη μεριά, για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο της ομάδας, 4.500 βαθμοί (σαν να το έχανε).
  11.8 Είσοδος στο ΣΕΧ από την αντίθετη μεριά 9000 βαθμοί, για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο της ομάδας.
  11.9 Αν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει οριστικά η διεξαγωγή μιας διαδρομής πριν από τη διέλευση του τελευταίου πληρώματος είναι δυνατών να διαμορφωθεί κατάταξη της διαδρομής δίνοντας σε όλα τα πληρώματα που δεν συμπλήρωσαν τη διαδρομή λόγο της διακοπής το χειρότερο χρόνο που επιτεύχθη πριν από τη διακοπή του αγώνα. Αυτή η κατάταξη μπορεί να διαμορφωθεί ακόμα και αν ένα πλήρωμα πέρασε τη διαδρομή σε φυσιολογικές συνθήκες. Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Αλυτάρχη. Σε περίπτωση που ο Αλυτάρχης θεωρήσει σαν μη φυσιολογικό το χειρότερο χρόνο που επιτεύχθη μπορεί να διαλέξει μεταξύ των άλλων τεσσάρων χειρότερων χρόνων, αυτόν που θα είναι κατά τη γνώμη του, ο πιο αντιπροσωπευτικός. Τέλος κάθε πλήρωμα υπεύθυνο ή συνυπεύθυνο για τη διακοπή του αγώνα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ωφεληθεί από αυτό το μέτρο. Θα χρεωθεί με τον χρόνο που επέτυχε, ασχέτως αν ο χρόνος αυτός είναι καλύτερος από τον υποθετικό χρόνο που δόθηκε στα άλλα πληρώματα.

  ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  12.1 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 100? για κάθε αυτοκίνητο.
  12.2 Η αίτηση συμμετοχής δε γίνεται δεκτή αν δε συνοδεύεται από το παράβολο συμμετοχής.
  12.3 Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και η ασφάλιση του διαγωνιζομένου για αστική ευθύνη προς τρίτους. Η ασφάλιση αυτή ισχύει από τη στιγμή της εκκίνησης, παύει δε να ισχύει με τη λήξη της υποβολής ενστάσεων ή τη λήξη της παιδιάς ή την εγκατάλειψη της προσπάθειας ή τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.
  12.4 Το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται στο στην περίπτωση κατά την οποία:
  α. Η δήλωση συμμετοχής δε γίνει δεκτή.
  β. Ο αγώνας ματαιωθεί.

  ΑΡΘΡΟ 13 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  13.1 Ο Αλυτάρχης του αγώνα είναι επιφορτισμένος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των διατάξεών του κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.
  13.2 Ο Αλυτάρχης με τη σύμφωνη γνώμη των Αγωνοδικών αποφασίζει πως θα λύνονται προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.
  13.2 Κάθε ένσταση επί της εφαρμογής του κανονισμού θα μεταβιβάζεται προς εξέταση και απόφαση στους Αγωνοδίκες (άρθρα 171 και συνέχεια EAK).
  13.3 Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό θα εξετάζεται από τον Αλυτάρχη και τους Αγωνοδίκες από κοινού και οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν (άρθρο 141 EAK).
  13.4 Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ερμηνείας του κειμένου του παρόντος κανονισμού η μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η EΘEA.

  ΑΡΘΡΟ 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  14.1 Οι αγωνοδίκες, σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 141 του EAK έχουν το δικαίωμα με απόφασή τους, να τροποποιούν τις διατάξεις του συμπληρωματικού κανονισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις που θα παρουσιασθούν και με τον όρο ότι, με μέριμνα της οργάνωσης, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για αυτές τις τροποποιήσεις όλοι όσοι δήλωσαν συμμετοχή.
  14.2 Κάθε σχετική τροποποίηση ή συμπληρωματική διάταξη θα γίνεται γνωστή με αριθμημένα και χρονολογημένα δελτία πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συμπληρωματικού κανονισμού. Τα δελτία θα τοιχοκολληθούν στη Γραμματεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα. Επίσης θα κοινοποιηθούν, το συντομότερο δυνατό, απ’ ευθείας στους αγωνιζόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης του αγώνα.

  ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
  15.1 Ο Οργανωτής θα καθορίζει οριστικά τη σειρά εκκίνησης.
  15.2 Η Οργάνωση θα εφοδιάσει κάθε οδηγό με ένα σετ από δύο πλευρικούς αριθμούς συμμετοχής που θα περιλαμβάνει την ονομασία του αγώνα, τον αριθμό συμμετοχής, το όνομα του οργανωτή και του / των χορηγών του.
  15.3 Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να τοποθετούνται στις δύο εμπρός πόρτες του αυτοκινήτου και να παραμένουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
  15.4 Η εκκίνηση για κάθε ομάδα θα δίνεται σε χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 2 λεπτών.
  15.4.1 Την πρώτη ειδική θα ξεκινήσει η ομάδα που έχει τους αριθμούς 1 & 2 και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες σύμφωνα με τους αριθμούς συμμετοχής, οι οποίοι θα καθοριστούν με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συ

 2. Musashi says:

  Evros adventure trophy 2006

  GENERAL AND SPECIAL REGULATION

  PROGRAM
  Beginning of Registrations, Thursday 1 December 2005
  Expiry of Registrations, Saturday of 19 March 2006.
  Control of Verification and distribution of race car plates, Thursday of 23 March from 19:00 until 08:00 Friday 24 march in Dadia’s Ecotouristic Centre.
  Announcement of Table Commencing, Friday of 24 March in the secretariat in Dadia’s Ecotouristic Centre at 08:30.
  Briefing will be on Friday of 24 March in Dadia’s Ecotouristic Centre at 09:00.
  Announcement of Provisional results: one hour afterwards the finish of last competitor
  Announcement of Final results: one hour after the announcement of provisional results.
  Price giving: Hotel THERAPION one hour after the announcement of results.

  RACE SECRETARIAT
  The race secretariat will function: Thursday 10 March 2006 in KONSTANTINOUPOLIS 31 str., tel: +302552027300, Fax: +302552027304, mob: +306976867671, +306947077232.
  At the duration of race the Secretariat will function… (It will be
  announced with Bulletin of information). Participants should be in contact with the secretariat in order they receive the Bulletins of Information.
  Obligatory briefing of participants (briefing)
  The Clerk of the race is compelled to call the participants in a meeting before the start of the race. The presence of at least one member from each crew is obligatory. In opposite case, the stewards (that is compelled asks the presences in this meeting) they will impose high pecuniary fines.

  OFFICIAL ANNOUNCEMENT TABLE
  Up to the day of Technical Control, official table will be and announcements at the website of the organizing Club http://www.evrosoffroad.gr at the duration of race at the Secretariat.

  ARTICLE 1 ORGANIZATION
  1. DEFINITION
  Evros off road club organizes the Trophy «EVROS ADVENTURE TROPHY 2006», which will be carried out in Evros on 24-25-26 march 2006 according to:
  – The provisions of present General Regulation.
  – The provisions of National Athletic Code, his annexes and the additional circulars of National Sporting Committee (ET.E.A.)
  – The provisions of Additional Regulation.
  Note: The additional regulation beings always in previous approval of ET.E.A. and in combination with the general regulation (which also it supplements), it constitutes the regulation of race. It should it is submitted for approval 2 months before the date of conduct of race. In case where the additional regulation modifies general, with his submission to approval, it is required is submitted also accompanying letter in which are reported of course the articles that are modified and the reason for which is requested their modification.

  2. ORGANIZING COMMITTEE
  Chairman RAPTIS Dimitrios
  Members Tsiokos Dimos, Vlasakidis Philip.
  3. OFFICIALS
  Panel of the Stewards
  President TBA Milas Panagiotis
  Umpire APOSTOLIDIS Alex

  CLERK of the RACE ALEX APOSTOLIDIS

  Administrative Checks
  Scrutinizing Tsiokos Dimos
  Results Steward Sivrides Sideris
  Road Marshals

  The ELPA, the organizing Club, the Organizational Committee as well as the drivers of race do not bear any responsibility against third for by any accident that may occur for the duration of race. The civil responsibility burdens the insurance company with which has been contracted contract for cover of dangers from these activities.

  ARTICLE 2 GENERAL PROVISIONS
  2.1 A Trophy event takes place during two or even three days and concerns teams of two cars in difficult sections off-road.
  2.2 TERMINOLOGY
  2.2.1 LEG: Each department of race that is separated from next after period of rest of at least half hour.
  2. 2 2.MAXIMUM ALLOWED TIME: is the longest time that each crew has in his disposal for the completion of each leg, or E.D. the race. By any chance overshooting of maximum allowed time involves a penalty that is predetermined by the additional regulation.
  2.2.3 INFORMATION BULLETIN: Official bulletin of information that constitutes part of Additional Regulation and that are used in order to modify, supplement or clarify.
  2.2.4 ET.E.A.: National Committee of Races. Is the National Sporting Authority for the land mechanically driven sports.
  2.2.5 EXCLUSION: the Stewards for serious infringement of regulations decide a sentence of exclusion from the race. This sentence can be forecasted from the Regulation on specified infringement or be imposed from stewards in the exercise of their powers.
  2.2.6 PRESCRIBED PENALTY: It is sentence of points that is imposed to the competitor and that is prescribed for special cases that are reported in the Additional Regulation of race.

  ARTICLE 3 DESCRIPTION
  3.1 It is two or three day’s race in which 4-wheel drive cars can participate, in teams of two. The main part of the route develops in gnarled roads, while there Special Sections also exist in specified parts of the route. The Special Sections take place in natural terrain, without human intervention. The route of the race consists mainly of Road Sections, while on average are carried out 3 Special Sections off-road per day, with the length of each one separately measuring from 300 up to 10.000 meters.

  The teams are required to cover the total distance of the race, which includes certain parts of exceptional difficulty without the help of any exterior factor, only that with the use of equipment that are carried by them onboard their vehicles. The competing cars should cover each Special Stage, within the allotted time as fixed by the organizer from the time control Post of Starting line up to the time control Post of Finish. If a team or a car does not reach in the time control Post of Finish, then it takes the penalty of bypass. If the time control Post of Finish it is reaches by one of the two cars, it is considered that the team has passed the obstacle and is imposed the proportional penalty for abandonment of car. Also for the competitors the minutes of time taken is considered time of implementation and take points according to article 9 of present regulation. For each infringement of above the penalty is imposed as described in article 10 of present regulation.

  The classification of the competing teams will be done based on the time taken by them to cover the race sections. The average speed will not exceed 35 km/hour. The team that will complete in the shorter time will be the winning team. The handing-over of rewards will take place at the end of race.

  3.2 The race is addressed to amateur drivers, which have a driver’s license for at least one year prior to the race. Participating should obligatorily race in teams constituted from two (2) vehicles. Each vehicle should have strictly a two-member crew, driver and co-driver (navigator).

  ARTICLE 4: ELIGIBILITY of CARS
  4.1In the Trophy acceptable are cars that have official authorization of circulation (license plates), insurance, motive power driven to the 4 wheels permanently or selectively, with a maximum allowed curb weight of 3,5 tons. All the cars should conform to the Code of Road Circulation and fulfil the following safety regulations:
  4.1.1 Cars of closed type without an obligatory roll
  bar or roll cage. In cars of open type (with canvas roof) a roll bar is obligatory or an arch of protection for the crew acceptable from the manufacturer.
  4.1.2 Cars must be equipped with at least two approved safety belts of three or more mounting points for driver and co-driver.
  4.1.3 Cars must be equipped with a fire extinguisher off fire fighting material AFFF or powder dust, total capacity of at least two kilos. The fire extinguisher should be fixed securely and be accessible from at least one member of the crew.
  4.1.4 Cars must be equipped with a first aid box as required by the Code of Road Circulation.
  4.1.5 Both cars must be equipped with a winch, electrically or hydraulically activated, in permanent or removable base. The winch should be fixed on the cars for the duration of the race.
  4.1.6 Cars must be equipped with a compass.
  4.1.7 Cars must be equipped with at least one safety blanket for the wire of the winch.
  4.1.8 Cars must be equipped with a strap of two meters in length to rap around tree trunks. This is to avoid the wounding of the tree, in addition a belt of length of 5 meters or more, minimal resistance of 3 tons, for towing.
  4.2 Tyres
  Tyres should be production models. Changes of characteristics of the tyres are allowed. It is not allowed to use tyres with cutting out type “V”, as well as the use of any tyres with the labelling “for agricultural use”.
  4.3 COMMUNICATIONS
  the use of mobile telephone and the use of CB – VHF is allowed
  4.4 CATEGORIES
  The cars are not classified in categories. They all compete in the same category, as teams.
  4.5 recommended but no obligatory equipment can be as follow:
  4.5.1 Mud terrain tyres
  4.5.2 Chains
  4.5.3 Snatch block – Shackles
  4.5.4 Spade – Axe
  4.5.5 High Lift – Air Jack
  4.5.6 Anchor – Sand Ladders and any other equipment that facilitates the off-road movement.

  The organization committee has the right to deny the registration of
  any competitor without being compelled to justify the reasons
  of refusal, according to the Article 74 of International Sporting Code. However according to article of III General Regulations owes to communicate to the National Sporting committee for the reasons of denial registration.

  ARTICLE 5 ENTRIES
  Eligible for participation is:
  5.1 Any individual that has a valid driving license that is not under any sentence imposed by the responsible disciplinary bodies of ET.E.A in addition a racing license is required. The organizer for the particular race can issue racing license.
  5.2 If as entrant a legal entity is declared provided that he does not ride on board the car, each of his obligations burdens absolutely, interdependently and indivisibly the driver that has been declared in the statement of participation. In this case the entrant participating should possess an entrants racing license.
  5.3 Participating should make up teams constituted from two vehicles. On each competing car only the driver and co-driver may ride, and they should have a driving license for at least one year.

  ARTICLE 6: REGISTRATIONS
  6.1 Whoever wants to participate to the race should provide a statement of participation in the printed form supplied by the organizer. The statement should include the complete name of driver, the number racing license, the number of driving license of driver and co-driver the characteristics of car and the number of circulation license plate. Statements of participation will be accepted at the latest up to Saturday of 19 March 2006
  6.2 The signature of statement of participation means automatically that the competitor accepts unconditionally the present regulation, additional regulation and it admits that procedures established from the National Sporting Regulation are exclusively in effect for each subject that concerns the race.
  6.3 The Organizing Committee has the right, with the accordant opinion of ET.E.A, to deny the registration of anyone, explaining the reasons of her refusal (Article 74 EAK).
  6.4 The maximum number of participations that will become acceptable is reported in the Additional Regulation.
  6.5 For whatever is not foreseen in this present regulation the Stewards decision is final.

  ARTICLE 7: TRAFFIC
  7.1 Competitors are compelled to obey to the directions and
  the commands of organizers and stewards for the duration the race. The special regulation of the race will be presented at the scrutinizing of the race. If a competitor decides to abandon the race he should inform the organizers – Stewards as soon as possible and by any means available. If a vehicle is moving faster than another, then the slower vehicle is compelled to allow the faster to overtake whenever and as soon as the road conditions allow. Competitors should obey to the directions and commands that
  they are announced at the duration the race in special circumstances. Competitors are not allowed to consume alcohol for the duration of the race.
  7.2 Competitors should, apply the international rules of safety at the duration of use of winches which are included in the books.
  7.2.1 Creation and evacuation of region of safety area for the spectators at the duration of use of winch.
  7.2.2 The use of safety belt when the winch is tied to a tree. Not using a belt to tie to a tree and the direct tying of wipe rope on a tree, it amounts with sentence 20 minutes to the team.
  7.2.3 Keeping a safety distance from the wipe rope at the duration of use of winch.
  7.2.4 Placement of special safety blanket on the wipe rope at the duration of use of winch.
  7.2.5 The organizers reserve the right to decide on the solution of
  problems which may arise at the duration of race and they are not included in the special regulation.
  7.3 It is allowed for a team to assist another team especially in the case of accident or danger, or clearing the road for traffic.
  7.4 The organizers can punish a team if it stops without reason at the duration of race.
  7.5 For the whole duration of the race competitors should observe
  the provisions of Code of Road Circulation
  7.6 Competitors that they will meet other racing car stopped from damage or other causes they owe to inform immediately the Clerk of the course via the Stewards of Organization that are found along the way.
  7.7 In order to achieved right lever of “race safety” competitors that abandons the race due to technical problems or any other reason they are compelled to inform immediately the Organization by any possible means of communication (telephone, radio, and other competitors) and to deliver their timing card to authorized member of Organization.

  ARTICLE 8: STATIONS OF CONTROL OF TIME (time control Post) check points CP
  8.1 Each crew is supplied at the departure with a timing card and control of passage, which is recorded by the competent steward in the corresponding stations.
  8.2 The two cars of each team have the same time of departure.
  8.3 The crew is responsible for the entries in their time card
  and the prescribed penalties will be imposed in case of lack of seal or registration entry.
  8.4 The stations of control of time (time control Post) are pointed out with the plates that are determined by General Regulation 4X4: Yellow with clock is warning and Red with clock is obligatory.
  8.5 The stations of Check Points (CP) are pointed out with the plates that are determined by General Regulation 4X4. They are concealed and are not marked in road book.

  ARTICLE 9: SPECIAL SECTIONS
  9.1 As time of performance of each Special stage is considered the
  time from the entry of first car of a team in Special stage, until the moment that also the two cars of team will have come out
  from the Special Stage. The time will be measured with hand held chronometers and precision of one second.
  9.2 The steward of starting line counts down the 5 last seconds that
  signal the entry of first car in Special. The second car is compelled to enter in the Special Stage in the next 60 seconds. If it cannot make it is considered that it has bypassed Special Stage,
  9.3 If one or even two cars of team abandon in Special, the team is debited with the points of bypass of Special Stage (paragraph 9.6).

  9.4 The entry of each team in special stage will start at the decision of the organization.
  9.5 For each special will exist specified maximum time of performance, who will be also reported in road book. If the team exceeds this time it is considered that it abandoned special stage and it is debited with the points of bypass (paragraph 9.6).
  9.6 If a team does not accomplish to complete special stage, while both cars have started, it is debited with the greatest time that was taken by other teams in special stage, multiplied by 1,5 (If no one from its two cars finish the Stage).
  9.7 If a team accomplishes to complete special stage, while only one of its cars has begun the stage, it is debited with the time that the car that completed the special stage multiplied by 2,5.
  9.8 If a team bypasses a special stage it is debited with the largest recorded time by other teams multiplied by 3.
  9.9 Some of the special and the simple stages are marked with stakes that define the limits which it is supposed that the cars pass through. Failure to pass through the stakes involves sentence of exclusion.
  9.10 If a team wants to bypass a special stage, as time of departure for the next road section is considered the time of arrival in the time control Post of Finish of special Stage that it bypasses. Each team has a time of 20 minutes to reach from the time control Post of Starting line in the time control Post of Finish. In all the special sections exists a bypass route that is defined with additional road book that is given by the time control Post of Starting line of special stage.
  9.11 By the moment where a team will be called up to enter in the special Stage and up to the starting line of special Stage is given a time of 5 minutes for the preparation of crews for the Special Stage. The crews should be by their cars at least from the moment when the previous team has begun the Special Stage The crews should present themselves in the starting line in the cars, wearing helmets and safety belts. In opposite case departure is postponed for 3 minutes and the team is imposed penalty 10 minutes
  9.12 As order of departure of Special Stage is fixed the order of arrival of teams in the time control Post of Starting line. Inability of a crew to observe this will bring a penalty of 10 minutes for each and every time they give up their turn to enter the special stage. This sentence is added in the total time of delay.
  9.13 Reconnaissance of Special Stage from the crews is allowed if that is possible. This can be done only on foot and in the time that they have in their disposal. There is no extra time given for the recognition.
  9.13.1 Is not allowed to place belts, points of mooring and any other material during the recognition.
  9.13.2 Is not allowed the configuration of Special Stage at the recognition.
  9.13.3 Is not allowed the observation of effort of other crews at the recognition. Infringement more involves sentence of exclusion from the Special Stage (paragraph 9.8).
  9.14 The crew has the right to come out the car at the duration of Special Stage. It is not allowed however to move the car without a member of the crew aboard the car, on sentence of exclusion from the race.
  9.15 Afterwards the end of Special Stage the cars should be driven to the time control Post of finish, where time of departure is given to them for the next part of the race.
  9.16 The space and the time within the time control Post of Starting line and in the Starting line and within the Finish and in the time control Post of Finish of each Special Stage is space of supervised area, and repairs ARE NOT ALLOWED there.
  9.17 Repairs are allowed in all the sections of the race, except the spaces of supervised areas and the Special Sections.
  9.18 Repairs can be made in the Special Sections, with the condition that they will made only by the members of team, with the tools and the parts that they carry with them on the cars and within the maximum allowed time of performance of special. After expiry of this time it is considered that it abandoned the Special Stage (paragraph 9.6)

  ARTICLE 10: SPECIAL PENALTY
  10.1 The team can continue the race even if one of its two cars abandons. In this case and for the rest of leg the penalty of team will equal with the penalty that the car that continues receives, adding to that the worst performances in each one of the next pieces of leg.
  10.2 If in a leg both cars of team abandon, the team is debited with the penalty points it has up to the moment of abandonment, plus the worst performances in each one of the next pieces of leg, multiplied by two. Worst performances are considered the performances of teams that have accomplished to complete the special sections.
  10.3 In order for article 10 to apply, the team must have started with both its two cars at least one Special stage in the leg for which will be these will be applied.
  10.4 For a team to be classified it must have started at least the 60% of special sections that are included in the road sections which it has completed.
  EXAMPLE OF APPLICATION
  The team begins the race and takes 1000 points in first special stage. Immediately afterwards one of its cars abandons and the second takes 600 points in next special, where the worst performance is 1300 points and afterwards it abandons as well. In the next time control Post the worst performance takes 1000 penalty points. In third special the worst performance takes 2500 penalty points and in the next time control Post the worst performance takes 1200 penalty points.
  Our team receives:
  1000 + 600 + 1300.1000 x 2 + 2500 x 2 + 1200 x 2 = 12300 penalty points and are classified according to them if it accomplishes to reach the finish of leg.

  ARTICLE 11 PARTICIPATION FEE – INSURANCE
  11.1 The fees of participation are determined with circular of ET.E.A..
  11.2 The application of participation does not become acceptable if the fee of participation does not accompany it.
  11.3 In the fee of participation is included also the insurance of competitor for civil responsibility against third person. This insurance is in effect from the moment of departure, it ceases to be in effect with the expiry of submission of objections or the expiry of the race or the abandonment of race or the exclusion of the competitor.
  11.4 The fee of participation is returned in the case of:
  a. The statement of participation does not become acceptable.
  b. The race is cancelled.

  ARTICLE 12 INTERPRETATION OF REGULATION
  12.1 The Clerk of the Course is charged for the application of present regulation and his provisions for the duration of the race. Nevertheless, for each important decision that it is necessary for him to take concerning the interpretation of the general or additional regulation of race he should informs the race Judges.
  12.2 Each objection on the application of regulation will be transmitted to examination and decision by the race Judges (articles 171 and following EAK).
  12.3.In each case where it is not foreseen by this regulation will be examined by the judges and they alone have the right to decide (article 141 EAK).
  12.4 In case of contestation of interpretation of his current present regulation sole responsible to decide is the ET.E.A..

  ARTICLE 13 ALTERATIONS ADDITIONAL REGULATION
  13.1 The judges, according to articles 66 and the 141 EAK have the right with their decision, to modify the provisions of additional regulation depending on the conditions and the circumstances that will be presented with the provision that, with care of organization, to inform in time for these modifications all those that have declared participation.
  13.2 Each relative modification or additional provision will be announced with numbered and dated bulletins of information that will constitute integral part of additional regulation. The bulletins will be posted in the Secretariat and in the announcement board of race. Also they will be communicated, as soon as possible, directly to the competitors, who will certify their receipt with signing, unless this is impossible due to the development of the race.

  ARTICLE 14 IDENTIFICATION – ORDER OF DEPARTURE
  14.1 The Organizer will determine finally the order of departure.
  14.2 The Organization will provide each driver with a set of two lateral numbers of participation that will include the name of race, the number of participation, the name of organizer and/ his sponsors.
  14.3 The numbers of participation should be placed in the two front doors of the car and remain there for all the duration of race.
  14.4 The departure will be given in time intervals of 3 minutes beginning with the team that has numbers 1 and 2 and with the order that will be determined after a draw that will be take place after the expiry of deadline of statements of participation.

  ARTICLE 15 ADVERTISING
  It is allowed to competitors to place freely on in their cars any advertising with the following terms:
  15.1 Its content it does not clash with the Laws of Greek State and with the provisions of ET.E.A
  15.2 It does not offend the moral principles and customs.
  15.3 It does not cover the places that are intended for the plates of numbers of participation.
  15.4 It does not prevent the visibility through all the windows. (It is allowed a placement of advertising film up to 10 cm in width on the top part of front windscreen and up to 8 cm in the top part of rear window).
  15.5 It is not of political or religious character.
  15.6 The placement of advertising of sponsors of organization will be done on part of the car that will be described by the organization, or by the organization itself on the competing cars.

  ARTICLE 16 SCRUTINIZING
  16.1 All participants should be presented with their cars in the area of control of verification as the official program of race defines it.
  16.2 Not participation in the area of control of verification and not presenting the car in the commissioned Technical Steward involves an exclusion from the race and forfeiture of fee of participation. Up to the end of Control of Verification a competitor may replace the declared car with other.
  16.3 The driver owes to present his driving license, the racing license or provisional for the TROPHY and the license of circulation of the car (Log book).

  ARTICLE 17 SAFETIES
  17.1 For the smooth and sure conduct of the race it is obligatorily for competitors that should they observe the provisions of present regulation and they are obey unobjectionably with the directives, indications and commands of the Clerk of the Course, the Judges, and the Stewards of the race.
  17.2 For their safety competitors should obligatorily wear a protective helmet of approved type. Still it should obligatorily they wear approved safety belts of 3 at least points and they have the prescribed in the General Trials Regulation, fire extinguisher.
  It is prohibited to have loose objects or tools in the car. In case of not compliance they will not be allowed to start the race.

  ARTICLE 18: FEE OF PARTICIPATION
  The right of participation is fixed in 50 Euros for each person.

  ARTICLE 19: RESIGNATION OF RIGHT OF RESORT AT THE NATIONAL SPORTING AUTHORITY
  Each competitor or participant resigns the right of resort against the Athletic Authority, the Organizers, their Representatives or their commissioned officers, front any arbitration or court or any other process apart from those that are foreseen by the International Athletic Code and the National Racing Regulation, for each damage positive or negative that can be caused from each action or omission of Organizers, their representatives or their officers, at the application of regulations or from any other repercussion that will be created by their energies.

  COMPLAINTS
  Only the organizers – judges, will resolve complaints and objections. Results will be announced each day, as soon as possible.
  Each objection must be submitted the latest one hour after the statement of results, in writing and cost 300 Euros.

  ARTICLE 21: PENALTIES
  21.1 It is obligatory, on penalty of direct exclusion, for the duration of special sections the driver and co-driver that they wear a safety helmet. When the members of the crew are inside car it is essential that they wear safety belts
  21.2 – Each minute delay in the road section corresponds to 60 penalty points.
  21.3 – Each minute of early arrival in a road section corresponds to 120 penalty points.
  21.4 – Maximum delay in time control Posts of road section has a penalty of 30 minutes. (1800 penalty points). Maximum allowed delay in the road section of each leg has a penalty of 1 hour and 30 minutely. (4500 penalty points).
  21.5 – For each team the penalty of road sections will be added in order to come out with the total of penalty points of team.
  21.6 – In the road sections there will be existing check points (CP) not marked in the road book. For each stamp of a CP that will be absent, the team will be debited with 4500 penalty points.
  21.7 – SPECIAL and SIMPLE SECTIONS. Each second corresponds in 1 penalty point.
  21.8 Not conformity with the rules of safety involves exclusion from the race.
  21.9 Cutting down and destruction of trees at the duration of race and special sections involves exclusion from the race.
  21.10 Exterior help from third person, the organization or other team it involves exclusion from the particular Special Stage.
  21.11 Movement of car in road sections without one of the two members of crew in the car involves exclusion from the race.
  21.12 Weakness of departure in the forecasted order: 10 minutely sentence for each team that passes front.

  ARTICLE 22 STARTING – FINISH AREA
  22.1 The area of departure of – finish it is signalled with labels that they are labelled “START” – “FINISH”.
  22.2 In the area of departure of – finish is prohibited to perform all kinds of repair.

  ARTICLE 23 RACE
  23.1 The departure in the TROPHY can be delayed only for reasons of superior force.
  23.2 Route. The route of the race will cover total distance… (it will be announced with bulletin of information). The degree of difficulty of race is very high. Navigation will be done with the use of road book that will be given to each vehicle with the start of each daily route. All the obstacles at the duration of way will be 100% natural and without human intervention. In order to cover the route you will need faculties as orientation, resistance, team spirit and driving ability. The route should be followed precisely as it is shown in the road book. The Special Sections should be covered in the shorter time.
  23.3 The special sections and the road sections are timed separately. Potentially there will do existing special sections with a predetermined time to cover them.
  The point of calibration for the Trip Master of the participants should be announced from the organizer with bulletin of information, at least 2 days before the race.
  23.4 The details of the route, the Special Stage and the legs of race they will be announced at the duration of competitors briefing before the departure of race.

  ARTICLE 24 OBJECTIONS
  24.1 The Objections should be submitted according to the EAK (Article 171 and following).
  24.2 The Objections are submitted in writing to the Clerk of the Course and they should obligatorily accompany by the fee of objection. The fee of objection is fixed in 300 Euros. The Judges tries the objections. The fee of objection is returned if the objection becomes acceptable.
  24.3 Competitors have the right of appeal according to the EAK (Article 181). The fee for appeal is equal to the triple of fee of participation, it is submitted with the submission of intention of examination of appeal and for the return or no of pecuniary sum it is anticipated, what is reported in the article of 183 EAK.
  24.4 Objections for the conduct of race are submitted until 15 minutes after his expiry.
  24.5 Objections at the results are submitted until 30 minutes after the statement of provisional results.

  ARTICLE 25 CLASSIFICATIONS
  25.1 For the final classification the total penalty points that the team has received in all the legs of TROPHY are added.
  25.2 A general classification per teams will be announced.

  ARTICLE 26 RESULTS
  The announcement of the final results will take place after the expiry of submission of objections and then the handing-over of rewards will take place. (The place and the time of announcement will be reported in the program or in bulletin of information).

  ARTICLE 27 REWARDS OF RACE
  In the 3 first teams are awarded Cups, for drivers and Co-drivers, provided that 8 teams start the race. If 7 teams start the first two teams will be awarded and if
  6 teams start, then only the first team will be awarded.

  ARTICLE 28 PRIZE GIVING
  The handing-over of Rewards will take place: 26 March, at the hotel THERAPION at 16.00 If the victors of various rewards do not present themselves in the ceremony of handing-over, they lose the right of receipt of any reward (pecuniary or Cups).

 3. Dinos says:

  Πολύ πράμα!………

 4. Musashi says:

  έτσι είν’αυτά…..

 5. Κωνσταντίνα says:

  Στη θέση των ευχών για καλή επιτυχία στον Έβρο…:

  Δρόμος, ο μέγας λυτρωτής

  «Μια ωδή στους δρόμους θά’ γραφα, αν ήμουν ποιητής. Ένα τραγούδι με πλούσια ενορχήστρωση από βιολοντσέλο και βιολί μέχρι κιθάρα και μπουζούκι, αν ήμουν συνθέτης. Κι αν είχα ελευθερία διαρκή να διαχειρίζομαι το χρόνο μου κατά το δοκούν, θα τιμούσα εμπράκτως τους δρόμους, οδηγώντας μέρα νύχτα. Θα είχα το αυτοκίνητο για σπίτι. Και για πατρίδα, τις στροφές και τις ευθείες της οικουμένης…
  Συνυφασμένη με το ταξίδι και τη διαφυγή, με την ταχύτητα και την εναλλαγή των εικόνων, η έννοια του δρόμου λειτουργεί αφ’ εαυτής λυτρωτικά. Ένα ευφορικό διαρκείας ο δρόμος: πολύβουος, στα ηλεκτρικά δειλινά του Μανχάταν και της Αθήνας, ήσυχος στις ανηφόρες της Ηλείας, δίπλα στον Αλφειό και τον Ερύμανθο…Ελικοειδής, με τις δυό του άκρες να ευωδιάζουν θάλασσα και βουνό, ευθύς και ανέσωστος, πού’χει τα πόδια του στο Γιβραλτάρ και το κεφάλι στις υπώρειες των Πυρηναίων…Στεγνός, που καθρεφτίζει στη γυαλάδα του τα χαμόγελα του ήλιου, βρεγμένος, σαν νοτισμένο σώμα που αχνίζει…Είτε ασφάλτινος ( ένα μετάξι που ευνοεί τον ίλιγγο), είτε χωμάτινος που μεταγγίζει χοϊκές φρενίτιδες , ο δρόμος ελευθερώνει. Είναι δοτικός και γενναιόδωρος. Εγκαρδιώνει, εμπνέει, παρηγορεί. Δρόμος: Ο μέγας λυτρωτής…»

  Απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Τριάντη «Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες».

 6. Mike Miskis says:

  Ευχαριστούμε Κωσταντίνα!! Αν και, την ώρα της μάχης, θα “αγοράζεις αγρόν”…

You must be logged in to post a comment.