Τελευταία νέα

Είναι απόλυτα απαραίτητο το ερχόμενο ΠΣΚ να είμαι Θεσ/κη, για την ανάρτηση του TER.A.S.
Το ίδιο όμως διάστημα έχουμε κανονίσει δραστηριότητα με διαβίωση στη Γκιώνα.

Καλό είναι να μην αναβληθεί, αν γίνεται…

Βασίλη και Ανδρέα, σαν οι παλαιότεροι στην ομάδα, θέλετε να την αναλάβετε (οργάνωση/εκτέλεση/ασφάλεια)??
Αν ναι, πείτε μου να σας δώσω όλα τα στοιχεία.

Be good!!!!
Mike Miskis


2 Comments to “Τελευταία νέα”:
  1. bill says:

    Δυστυχώς Μιχάλη, αλλά αυτό το ΠΣΚ θα πρέπει να είμαι στην Αθήνα.

  2. Mike Miskis says:

    Ο.Κ.

You must be logged in to post a comment.