Σχόλιο

Δεν θα σχολιάσω τώρα τα γεγονότα στο “Ηθικό Δίδαγμα” απλά θα πώ σε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα μας γνώρισαν ότι τώρα αφού μας συμπάθησαν θα χρειαστούν χονδρότερους άξονες……


2 Comments to “Σχόλιο”:
  1. Mike Miskis says:

    Γιατί?? Τα ημιαξόνια του Σιδέρη άντεξαν ολόκληρο… μισάωρο!!

    Παναγιώτη, ο Ionut είναι ευχαριστημένος με τα καινούργια Aschroft, μήπως να τα δοκιμάσεις?

  2. Musashi says:

    Παναγιώτη αλλάζουμε και άξονες εδώ στην Θεσσαλονίκη…..αμα λαχει…!!!

You must be logged in to post a comment.